Raadsbijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen

donderdag 7 september 2023

Wat is er nodig voor het ontwikkelen van een sterk landelijk gebied voor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen? Zodat ook toekomstige generaties er gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. Dat stond centraal tijdens de raadsbijeenkomst in het Raadhuis van Oisterwijk afgelopen woensdag 6 september.

Groep mensen in raadzaal

Raadsleden van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel en  Oirschot werden bijgepraat over de opgaven die liggen op het gebied vanuit klimaat, landbouw, natuur en water. De raadsleden gingen met elkaar in gesprek over verschillende thema's en uitdagingen die hierbij een rol spelen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen. In deze aanpak werken verschillende partijen als gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, ZLTO, particuliere grondeigenaren en provincie Noord-Brabant samen om te komen tot een gedragen integrale visie voor het gebied.

Meer informatie lees je op de pagina Gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen.