Ondertekening prestatieafspraken 2024 met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers 

woensdag 20 december 2023

aanwezigen bij de ondertekening

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Oisterwijk hebben woensdag 20 december de prestatieafspraken voor 2024 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonzorgvisie 2022-2027 en de SRBT woondeal 2023-2030. Hierin is veel aandacht voor woningbouwafspraken, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid.

Wethouder Eric Logister: “We zetten onze samenwerking als partners in volkshuisvesting ook het komende jaar vol vertrouwen voort. Samen zetten we onze schouders er onder om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. We zetten ons in om voldoende woningen aan te bieden die betaalbaar zijn en in natuurinclusieve, leefbare en gezonde kernen en wijken staan.”  

Ook de doorstroming en de kwaliteit van wonen wordt verbeterd. We maken woningen energiezuiniger, we verduurzamen en/of passen woningen aan een zorgvraag aan. Daarnaast stellen de coöperaties beleid op om huurders te laten doorstromen. Er wordt ingezet op het versterken van de sociale basis in verschillende woonprojecten of buurten door een community builder in te zetten.

Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente, 3 woningcorporaties (Leystromen, TBV Wonen en Woonveste) en 3 huurdersvertegenwoordigers (Stichting Huurders belangen Leystromen, Huurdersvereniging Heusden en HBO-TBV Wonen/Samen). 

Je leest de prestatieafspraken op de website van Leystromen.