Nieuwe samenwerking afvalinzameling 

woensdag 31 januari 2024

wethouder bij textielcontainer

Gemeente Oisterwijk is een samenwerking aangegaan met sociaal ontwikkelbedrijf WSD voor het beheer van de milieustraat in Oisterwijk en Het Goed voor het periodiek inzamelen van textiel en schoeisel in de breedste zin van het woord. De gemeente zet hiermee stappen om de milieustraten om te vormen naar circulaire centra waar ook inwoners waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt eerst nog groot is, zich kunnen ontwikkelen en meedoen aan de samenleving.

Wethouder Eric Logister: “We zijn verheugd met de samenwerking met Het Goed en WSD. Met Het Goed zijn afspraken gemaakt om een hoger percentage van het ingeleverde textiel opnieuw te gebruiken of te verwerken in grondstoffen. Met de inzet van medewerkers van de WSD creëren wij waardevolle werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Verbetering inzameling

Met de nieuwe samenwerking wil de gemeente de inzameling, het sorteren en hergebruik van materialen verder verbeteren. In 2024 wordt er toegewerkt naar de oprichting van een Circulair Collectief Oisterwijk, waarin de kringloopwinkels, repair cafés, onderwijs, zorg en andere circulaire en (lokale) partners voor hergebruik en sociale inclusie samenwerken. Ook wordt het terrein tussen de milieustraat Oisterwijk en de gemeentewerf heringericht om hiermee de ruimte beter te benutten en meer in te zetten op inzameling van bruikbare spullen.

Het Goed

Het Goed maakt spullen hergebruiken makkelijk. Ze hebben 30 kringloopwarenhuizen en inleverpunten voor herbruikbare spullen door heel Nederland. In Oisterwijk zijn er 13 textielcontainers verspreid over de gemeente. De inzamelpunten blijven hetzelfde. Voorheen werd dit ingezameld door Kringlooplijn. Zij blijven hun winkel voortzetten in Oisterwijk.

WSD

WSD is het sociaal ontwikkelbedrijf voor negen gemeenten midden in Brabant. Zij ondersteunen mensen waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt eerst nog groot is bij het vinden van werk. De WSD leidt haar medewerkers op om bijvoorbeeld het mogelijk te maken om afval- en grondstoffen fijnmaziger in te zamelen. De medewerkers op de milieustraat geven uitleg hoe de spullen gescheiden kunnen worden en begeleiden de bezoekers naar de juiste container. Als sociaal ontwikkelbedrijf biedt WSD de nodige persoonlijke ondersteuning. Ze zorgen voor ontwikkelingsmogelijkheden zoals opleidingen en trainingen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.