Koersdocument Oostflank vastgesteld door raden van Oisterwijk en Tilburg

woensdag 3 juli 2024

De gemeenteraden van Oisterwijk en Tilburg hebben het koersdocument Oostflank vastgesteld. Het koersdocument Oostflank vormt de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen waarin de ambities uit het koersdocument de komende jaren uitgewerkt gaan worden.  

Foto buitengebied

Uitgebreid traject

Aan de vaststelling van het koersdocument ging een uitgebreid voorbereidings- en participatietraject vooraf. In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid samen met de gemeente Oisterwijk te starten met het opstellen van het Koersdocument. 

Na een uitgebreid participatietraject is het koersdocument Oostflank in maart 2024 aan de raden van Oisterwijk en Tilburg voorgelegd. Beide raden gaven toen opdracht aan de colleges om nog een aantal aanvullende gesprekken te voeren met diverse partijen. Deze gesprekken hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Dat heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen, waarna de colleges het Koersdocument Oostflank opnieuw hebben voorgelegd aan de raden. Deze hebben het Koersdocument nu vastgesteld. 

Gebiedsontwikkeling de Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.

Bekijk op het definitieve Koersdocument Oostflank