Herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein

Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau HOUTMAN + SANDER aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Uitgangspunt voor de herontwikkeling is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp.

In januari hebben we tijdens inloopsessies voor het eerst kennis en reacties opgehaald bij inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Tijdens een verdiepende (inspiratie)bijeenkomst in februari zijn we aan de hand van inspiratiemodellen gekomen tot een voorkeursmodel. Dit model is gebaseerd op wat we tijdens de bijeenkomsten en 1 op 1 gesprekken met een aantal stakeholders hebben besproken. Het voorkeursmodel leggen we aan dezelfde groep voor tijdens een bijeenkomst in april. Het model laat zien waar welke bebouwing komt en waar welke functies komen. Denk aan parkeren, doorstroom van verkeer of (groene)verblijfsruimte. Het model laat nog niet het ontwerp of de inrichting van de gebouwen zien, maar geeft wel mogelijke inspiraties en ideeën.

Komen tot een ontwikkelkader

Het definitieve ontwikkelkader presenteren we op dinsdag 6 juni tijdens een bijeenkomst in Den Domp. Wil je hier bij aanwezig zijn? Noteer de datum dan alvast in je agenda. Daarna is de keuze aan de raad. De raad beslist over het ontwikkelkader in zijn vergadering van donderdag 6 juli. Na het besluit van de raad kunnen we aan de slag met de concretere invulling (zoals het ontwerp van de gebouwen). Ook bij dit proces betrekken we inwoners en belanghebbenden.

Praat mee

Heb je de projectpagina op de website www.haareneen.nl al ontdekt? Deze vind je onder ‘praat mee’. Hier houden wij je op de hoogte van het verloop van het project. Je vindt er bijvoorbeeld de verslagen van de bijeenkomsten. Laat hier gerust een reactie achter. Bij Den Domp staat ook een ideeënbus waar je schriftelijk een reactie kunt achterlaten. Deze blijft hier staan tot begin juni.