Hart voor Haaren: waar staan we nu?

vrijdag 3 november 2023

voormalig gemeentehuis haaren

Op 6 juli 2023 heeft de raad het ‘Ontwikkelkader Hart voor Haaren’ vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor verdere planvorming van de herontwikkeling van gemeenschapshuis Den Domp en het Monseigneur Bekkersplein in Haaren. Het komende jaar werken we toe naar een definitief ontwerp van het gebouw op het plein en een inrichtingsplan voor de buitenruimte. De locatie van het huidige gemeenschapshuis wordt in deze fase nog niet verder uitgewerkt. We werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH), de parochie en TBV Wonen.

Stap 1: opstellen voorlopig programma van eisen

Om daar te komen zetten we eerst een aantal stappen. De komende maanden stellen we een voorlopig programma van eisen op. Deze eisen gebruiken we om op zoek te gaan naar een architect die het gebouw op het plein kan ontwerpen. Een deel van het werk voor het programma van eisen hebben we al gedaan. We gebruiken de input uit het ontwikkelkader en het programma van eisen voor het gemeenschapshuis dat is opgezet door SGH. Dat vullen we aan met voorlopige eisen voor de woningen. In stap 3 werken we aan een definitief programma van eisen.

Stap 2: op zoek naar een architect

In november vragen we drie architectenbureaus om een impressie te maken van een nieuw gebouw op het plein. Zij gebruiken daarvoor het voorlopige programma van eisen als vertrekpunt. Een jury (vanuit de samenwerkingspartners) maken met betrokkenheid van inwoners een keuze voor het bureau dat het ontwerp zal maken voor het toekomstige gebouw. Hoe inwoners worden betrokken maken we binnenkort bekend.

Stap 3: ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte

In maart 2024 verwachten we dat Landschapsarchitectenbureau HOUTMAN + SANDER (onze partner van vorig jaar) aan de slag kan met het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen zij samen met inwoners, raad, architect van het gebouw en andere betrokkenen. Het ontwikkelkader is het uitgangspunt. Ook wordt de impressie door de gekozen architect uitgewerkt in een ontwerp. Bij het maken van beide ontwerpen brengen we de kosten en opbrengsten in beeld. Daarnaast doen we verder onderzoek naar haaksparkeren aan een doorgaande weg. We streven er naar om in het najaar van 2024 een definitief plan voor te leggen aan de raad.  

Bij het zetten van deze stappen kunnen we – net als vorige jaar – de input van Haarenaren weer goed gebruiken. Volg het project op www.haareneen.nl/projecten. Daar informeren we over de laatste stand van zaken. Ook kun je hier een reactie of vraag achter laten. Op de projectpagina vind je ook het ontwikkelkader Hart voor Haaren.