De Twee Snoeken gekozen architect voor nieuwbouw Mgr. Bekkersplein Haaren

dinsdag 26 maart 2024

De Twee Snoeken is als architect geselecteerd om een definitief ontwerp te maken voor de nieuwbouw op het Mgr. Bekkersplein in Haaren. In het gebouw krijgt gemeenschapshuis Den Domp een plek. Daarnaast kijken we ook naar een plek voor andere gebruikers, zoals de Heemkundekring en de Bibliotheek. Ook is er ruimte voor woningen. De beeldimpressie van De Twee Snoeken kwam als beste uit de bus bij de peiling onder inwoners. Ook de jury koos na hun beoordeling voor De Twee Snoeken. 

Impressie nieuwbouw mrg. Bekkersplein

Stemming inwoners

Meer dan 500 inwoners uit Haaren brachten hun stem uit via haareneen.nl of via een stemformulier in de stembus bij Den Domp. Een mooi aantal dat de grote betrokkenheid laat zien in het dorp. Een overgrote meerderheid van 97 % koos voor De Twee Snoeken (voorstel B) vanwege de warme uitstraling en de sfeer van een uitnodigend gebouw. 

Beoordeling jury

In de jury zaten mensen namens Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH), TBV Wonen en de gemeente. Zij beoordeelden de kwaliteit van het ontwerp, de visie op duurzaamheid en het proces. De uitslag van de stemming onder inwoners is meegewogen bij het onderdeel kwaliteit van het ontwerp.

De jury laat weten: “De Twee Snoeken hebben met hun ontwerpvoorstel volgens de jury een goede doorvertaling gemaakt van de uitgangspunten van het ontwikkelkader Hart voor Haaren. Er is veel aandacht voor de dorpse maat en schaal, en de aansluiting op de gebouwen in de omgeving. Met de uitstraling van een grandcafé en een prominente entree met grote ramen aan de pleinzijde krijgt het gebouw een open en uitnodigend karakter”. De jury wil ook DAT architecten bedanken voor hun inzending. 

Beide inzenders hebben geadviseerd om de woningen naast het gemeenschapshuis te plaatsen in plaats van erboven. Dit wordt dan ook het uitgangspunt voor het vervolg.

Verdere uitwerking

De Twee Snoeken gaat de beeldimpressie nu in stappen verder uitwerken naar een definitief ontwerp. Gebruikers en inwoners worden hier bij betrokken. De eerste stap is het definitief maken van het programma van eisen voor de nieuwbouw (functies en inrichting) en het bepalen van de financiële kaders. Daarnaast gaan we samen met HOUTMAN + SANDER aan de slag met een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook dit doen we samen met inwoners en andere betrokkenen. Bij het maken van beide ontwerpen brengen we de kosten en opbrengsten in beeld. De financiële kaders bespreken we met de raad tijdens de raadsontmoeting op 5 juni 2024. We streven ernaar om in het najaar van 2024 een definitief plan voor te leggen aan de raad.