College Oisterwijk stelt jaarstukken 2023 en perspectiefnota 2025-2028 vast

maandag 3 juni 2024

Op dinsdag 28 mei heeft het college besloten de jaarstukken 2023 en de Perspectiefnota 2025-2028 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De jaarstukken laten een positief resultaat. Tegelijkertijd worden gemeenten, ook Oisterwijk, geconfronteerd met flinke tekorten vanaf 2026.

Oisterwijk gemeentekantoor en stoeltje

Jaarstukken 2023

In 2023 zijn forse stappen gezet in de uitvoering van het bestuursakkoord. Zo zit er schot in de bestemming van de Kartonnagefabriek, met de nieuwbouw van de Bienekebolders is gestart en de padelpanen bij MTV Stokeind zijn al geopend als onderdeel van de ontwikkeling van het sportpark. De ontwikkelkaders voor Haarendael en Hart van Haaren zijn klaar, het integraal huisvestingsplan voor onderwijs is gereed en de cultuurvisie is vastgesteld. De planvorming voor Beekdal Park/de Leye is in de afrondende fase en ook voor Oostelvoortjes II in Moergestel is de planvorming ver gevorderd. In 2023 zijn 104 nieuwe woningen gebouwd.

Maar er zijn ook plannen en projecten die vertraging hebben opgelopen. Dat betekent dat middelen niet zijn uitgegeven. Dat zorgt, samen met onder meer hogere inkomsten van het Rijk, voor eenmalige baten die leiden tot een positief van 10,8 miljoen euro over 2023. Hierdoor kan het huishoudboekje van de gemeente op peil gehouden worden. Dit is ook hard nodig, want het ‘ravijnjaar’ 2026 dreigt.

Perspectiefnota 2025-2028

In de perspectiefnota kijken we vooruit naar de volgende jaren. De gemeente wordt geconfronteerd met sterk dalende inkomsten van het Rijk. Een flink tekort dreigt vanaf 2026. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezig met een lobby bij het Rijk zodat gemeenten voldoende middelen krijgen om de taken die ze moeten doen ook kúnnen doen. Hoe dit uit gaat pakken is erg onzeker. Zeker gezien het hoofdlijnenakkoord dat onlangs in Den Haag is vastgesteld.

Om hierop te anticiperen is onder andere het burgerpanel gevraagd mee te denken over extra inkomsten en mogelijke besparingen. Wethouder Anne Cristien Spekle: “Ondanks dat de financiële toekomst onzeker is, hebben we naast vaste uitgaven ook nog steeds belangrijke ambities op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting, economie en leefbaarheid. We hebben het huishoudboekje op orde maar het wordt een uitdaging om dit ook op orde te houden.”

De jaarstukken 2023 worden behandeld in de raadsvergadering van 27 juni. De perspectiefnota 2025 – 2028 wordt behandeld in de raadsvergadering van 1 juli. Meer informatie is te vinden op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.