Bestuurlijk Interventieteam Hart van Brabant controleert huisvesting arbeidsmigranten op 53 locaties

dinsdag 18 juni 2024

In de week van maandag 10 juni tot en met dinsdag 18 juni bezocht het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant een groot aantal locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Er werd gecontroleerd op verschillende locaties in het buitengebied maar ook op adressen in woonwijken. In totaal werden 53 locaties gecontroleerd. Daarbij zijn diverse overtredingen aangetroffen.

 

Logo gemeente Oisterwijk

Algemeen

Met een toenemend aantal arbeidsmigranten die in district Hart van Brabant wonen en werken, is het essentieel om ervoor te zorgen dat hun huisvesting voldoet aan de vereiste normen. Uit onderzoek en eerdere controles blijkt dit niet altijd op orde te zijn. Regelmatig is sprake van brandgevaarlijke situaties door overbewoning of slecht onderhouden woonruimten. Maar ook andere zaken voor arbeidsmigranten zijn niet altijd goed geregeld. Zo blijken regelmatig een arbeidscontract en huurcontract in één document te worden opgemaakt. Verliest de arbeidsmigrant zijn baan dan is diegene ook de huisvesting kwijt met alle gevolgen van dien. De Wet goed verhuurderschap, die op 1 juli 2023 is ingegaan, bevat algemene regels om ongewenst verhuurderschap tegen te gaan en regelt onder andere dat beide contracten los van elkaar worden aangeboden bij de verhuur aan arbeidsmigranten.


Resultaten controles

De BIT controles in Hart van Brabant werden uitgevoerd door toezichthouders van de gemeenten, inspecteurs van netbeheerder Enexis, de Brandweer en de Koninklijke Marechaussee. 

De controleurs zijn op diverse overtredingen gestuit. Zo werden drie arbeidsmigranten illegaal gehuisvest in een aanhanger op een perceel in Waalwijk. In een andere woning bleken blustoestellen niet gekeurd te zijn en waren rookmelders afgeplakt. Daarnaast troffen controleurs in een woning een persoon aan die nog een celstraf van 28 dagen open had staan. Deze persoon is door de politie aangehouden. 

Ook in de gemeente Gilze en Rijen moest de politie ter plaatse komen. Er werden bij de controles drie personen aangetroffen die gesignaleerd stonden en nog DNA moesten afstaan. Op verschillende adressen in Rijen zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid en bleek de Basisregistratie Personen (BRP) niet op orde. In een woning was gerommeld met de elektriciteitsvoorziening. Enexis heeft de meterkast hersteld en opnieuw verzegeld. De Nederlandse Arbeidsinspectie is ingeschakeld vanwege het sterke vermoeden dat een uitzendbureau minderjarigen te werk stelt in de logistieke sector waarbij zij werkzaamheden moeten verrichten die alleen door volwassenen uitgevoerd mogen worden. 

In de gemeente Dongen bleek een exploitant van een wooncomplex geen nachtregister bij te houden. Hierdoor was onduidelijk hoeveel personen er exact verbleven wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen bij een calamiteit zoals een brand. 

In Goirle zijn eveneens diverse overtredingen geconstateerd. Zo bleek in een woning sprake van verschillende bouwkundige gebreken en voldeed het pand niet aan de brandveiligheidsvereisten. Daarnaast werd elektriciteit gebruikt zonder dat daarvoor een contract was afgesloten. Hiervoor volgt nog een rekening vanuit netbeheerder Enexis. Tot slot bleek uit gesprekken met arbeidsmigranten dat zij mogelijk onder het minimumloon uitbetaald krijgen en onder slechte omstandigheden arbeid moeten verrichten. Dit signaal is doorgegeven en wordt verder onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Zeer onveilige situatie in Oisterwijk

In de gemeente Oisterwijk bleek op een perceel in het buitengebied sprake van illegale huisvesting van 9 arbeidsmigranten. Drie van hen verbleven in een woonunit die in slechte staat verkeerde. Er waren geen rookmelders of blusmiddelen aanwezig, overal hingen elektrakabels los, diverse wandcontactdozen zaten los en er was ongedierte aanwezig. Vanwege de onveilige en onhygiënische situatie heeft de gemeente de drie arbeidsmigranten direct tijdelijk op een andere locatie ondergebracht. 

Burgemeester Hans Janssen onderstreept het belang van controles: “Het gaat primair om de veiligheid van mensen, van inwoners van onze gemeente. Tijdens de controles die we regelmatig uitvoeren, komen we situaties tegen die zowel qua veiligheid als qua wetgeving niet in orde zijn. Dat kan problemen opleveren voor de arbeidsmigranten zelf maar ook voor de omgeving. Het is belangrijk hierop in te grijpen, dat laat deze BIT controle eens te meer zien.” 

Kernboodschap BIT Hart van Brabant

De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk
werken sinds 1 oktober 2023 samen in de aanpak van complexe handhaving, georganiseerde criminaliteit
en ondermijning in het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant. Onder de regie van dit team zijn
er regelmatig controles bij panden en locaties waarbij reden is om te controleren. Het kan ook gaan om een
sterk vermoeden dat er sprake is van misstanden of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Maar ook
het zicht krijgen op bepaalde branches of thema’s kan aanleiding zijn om vanuit het BIT-controles uit te
voeren.

Melden helpt!

Het aanpakken van illegale, criminele of opvallende activiteiten kunnen overheden niet alleen. Het is belangrijk dat inwoners eventuele vermoedens melden. Dit kan ervoor zorgen dat slachtoffers hulp en ondersteuning krijgen, en verdachten worden opgespoord.
Melden kan bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente. Ook bij Meld Misdaad Anoniem, een stichting die losstaat van politie, via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.