26 juni: Inloopbijeenkomst Gebiedsvisie Ruysbossche Loop in Haaren

woensdag 19 juni 2024

Op woensdag 26 juni ben je tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis Den Domp in Haaren voor een inloopbijeenkomst van gemeente Oisterwijk en Waterschap de Dommel over de Ruysbossche Loop. 

Onderzoeksgebied voor de gebiedsvisie

Onderzoeksgebied voor de gebiedsvisie

Gebiedsvisie gemeente 

Aan de Ruysbossche Loop grenzend aan Haaren ligt een aantal ruimtelijke initiatieven dat vraagt om een bredere afweging dan alleen de locaties zelf. Daarnaast heeft Provincie aangegeven dat we een visie op moeten stellen om het gebied in samenhang te bekijken. De gemeente heeft Van Tuijn stedenbouw gevraagd om een integrale visie voor het gebied van de Ruysbossche Loop en de relatie met het dorpshart op te stellen waarin de verschillende opgaves en locaties met elkaar worden verweven. Het beoogde eindresultaat is een gebiedsvisie die de gemeentelijke ambitie voor het gebied presenteert en randvoorwaarden biedt voor initiatieven van zowel derden als de gemeente zelf.

Waterschap de Dommel 

Waterschap de Dommel werkt met partners en de omgeving aan een nieuw plan voor de ecologische verbindingszone Ruysbossche Loop. Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Er komt een betere verbinding voor dieren en planten, zodat deze zich makkelijker kunnen verplaatsen. Het projectgebied begint na het stadspark in Haaren en loopt richting het noorden, waar het project ter hoogte van het perceel van Brabant Water stopt. De watergang loopt door landelijk gebied. De ecologische verbindingszone wordt ingericht met een wisselende breedte, waarbij de maximale breedte 25 meter is. Het waterschap hoort graag wat je hiervan vindt en of er ideeën zijn voor het gebied.

Praat mee!

We hebben een analyse gemaakt van het gebied. Graag leggen we deze analyse aan inwoners en omwonenden voor. Herken je de analyse? Mis je iets? Heb je aanvullingen? Laat het ons weten tijdens de inloopbijeenkomst. Met de kennis van omwonenden en inwoners pakken we de uitwerking van de visie daarna op. Tijdens de avond lichten we dat proces toe.

Aanmelden niet nodig

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, je kunt gewoon tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen. Medewerkers namens de gemeente Oisterwijk en Waterschap de Dommel zijn aanwezig om uitleg te geven en opmerkingen aan door te geven. Hopelijk zien we je dan!