Nieuws en mededelingen

Foto van huissleutel in voordeur

Volgende stap gezet naar flexwoningen Scheerman Moergestel

Het college heeft na een zorgvuldige selectieprocedure Gapph Modular B.V. uit ’s-Hertogenbosch geselecteerd voor de realisatie en exploitatie van 40…

Groene pluim

Welke ondernemer verdient De Groene Pluim 2024?

Veel bedrijven in gemeente Oisterwijk zijn goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Dat is niet altijd zichtbaar. Door deze bedrijven via De Groene…

Koeien in de wei

Sterke afname van aantal dieren en emissie ammoniak, geur en fijnstof in veehouderijsector Oisterwijk

Het aantal dieren in de veehouderijsector in de gemeente Oisterwijk is de afgelopen jaren sterk gedaald. Met lopende of afgeronde ruimtelijke…

Seizoen Staalbergven start 18 mei

18 april 2024

Dit jaar start het seizoen van Staalbergven op zaterdag 18 mei.

Binnenkort ontvang je ‘Berichten over uw Buurt’ in je mailbox

17 april 2024

Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op jouw omgeving. Welke verbouwing willen je buren aan hun huis laten uitvoeren? Mag die boom in jouw straat gekapt worden? De…

Oisterwijk zoekt interim-gemeentesecretaris

16 april 2024

De gemeente Oisterwijk is op zoek naar een interim-gemeentesecretaris. Gelet op de forse opgaven en ambities die bestuur en organisatie hebben, willen we de vrijgekomen plek op zeer korte…

Ruimte voor 87 woningen in Beekdalpark

11 april 2024

Het college van Oisterwijk heeft besloten het bestemmingsplan Beekdalpark Oisterwijk voor vaststelling voor te leggen aan de raad. Het college stelt voor om extra woningen toe te staan waarmee…

Economische visie Oisterwijk: “Gastvrije, groene, toekomstbestendige werkgemeente” 

10 april 2024

Het college van Oisterwijk heeft besloten om de Economische visie Oisterwijk 2024 – 2030 voor te leggen aan de raad ter vaststelling. In de visie is de ambitie vastgelegd dat Oisterwijk in 2030…

Regio Hart van Brabant doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

28 maart 2024

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit 6 regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool…

De Twee Snoeken gekozen architect voor nieuwbouw Mgr. Bekkersplein Haaren

26 maart 2024

De Twee Snoeken is als architect geselecteerd om een definitief ontwerp te maken voor de nieuwbouw op het Mgr. Bekkersplein in Haaren. In het gebouw krijgt gemeenschapshuis Den Domp een plek.…

Uitnodiging alle gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

26 maart 2024

In onze gemeente is het een goed gebruik, dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren, die ooit een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen, gezamenlijk een…