Reconstructie Kantstraat

De Kantstraat in Haaren richten we opnieuw in. In 2024 bereiden we dit project voor. Op deze pagina volg je het voorbereidingstraject.  

De Kantstraat is al heel erg lang een veelgebruikte weg in Haaren. De inrichting van de straat is al enkele tientallen jaren oud en heeft in de tussentijd diverse aanpassingen gehad. Nu we groot onderhoud gaan doen kijken we ook naar een nieuwe inrichting van de weg. 


Waarom een nieuwe inrichting?

De Kantstraat heeft altijd een belangrijke ontsluitende functie vervuld. In de afgelopen decennia is de functie van de straat veranderd. Doordat Haaren is gegroeid ligt het minder aan de rand van het dorp, maar meer in het dorp. Omdat er veel gebouwd is heeft de straat ook meer een woonfunctie gekregen. Aanwonenden ondervinden hinder van het (zwaar) verkeer. Omdat de inrichting van de straat niet meer aansluit bij de functie gedraagt het verkeer zich niet altijd zoals wenselijk is.

Inmiddels heeft de straat groot onderhoud nodig. Zo dient een groot deel van de verharding vervangen te worden en leggen we een ontbrekend stuk regenwaterriool aan. Dat betekent dat alles open gaat. Daarmee hebben we de gelegenheid de straat de inrichting te geven die bij de functie hoort. Dat betekent nog steeds een ontsluitende functie, maar wel duidelijker een ‘woonstraat’.


Waar we aan het werk gaan

We gaan aan de slag tussen de rotonde aan de Monseigneur Zwijsenstraat en de kruising met de Oude Baan. Dit sluit aan op de herinrichting van de Oude Baan, die we in het najaar van 2024 gaan uitvoeren.


Wat we al gedaan hebben

Afgelopen winter hebben de bewoners van de Kantstraat een uitnodiging voor een digitale enquête gekregen over hoe zij hun straat beleven. Deze informatie geeft een goed algemeen beeld van de aandachtspunten wanneer we gaan herinrichten. Tijdens een bewonersavond op 16 mei hebben we deze resultaten van deze enquête besproken.

De komende maanden gebruiken we voor verder vooronderzoek. We verzamelen gegevens over de bodem en verhardingen en onderzoeken welke mogelijke varianten op het ontwerp mogelijk zijn. Of dat één of meerdere varianten zijn weten we nog niet. Als we dit onderzocht hebben volgt een nieuwe bewonersbijeenkomst. We presenteren dan de mogelijkheden en onderbouwen hoe we tot deze keuze zijn gekomen. Na een eerste reactie van de belanghebbenden bepalen we hoe we het vervolg inzetten.


Bewonersavond 16 mei

Tijdens de bewonersavond is gesproken over:

  • De huidige situatie
  • Scope en resultaat
  • Kaders en gegevens
  • Bewonersenquete
  • Vervolg van het proces en de communicatie
  • Tijd voor vragen en een afsluiting

Enkele belangrijke punten die benoemd zijn tijdens de bewonersavond:

Wat gaan we doen? 

Om de kwaliteit te verbeteren gaan we materialen en/of constructies vervangen. Om de duidelijkheid te verbeteren herzien we de inrichting van de weg. We stemmen kleuren en materialen af. We gaan kijken naar toekomstbestendige voorzieningen zoals uitbreiding van het regenwatersysteem.

Wat streven we na? 

Een inrichting die beter aansluit bij een woonomgeving waar ook lokaal doorgaand verkeer gebruik van kan maken. En een straat die de komende 50 jaar weer op orde is. Als uitgangspunten gebruiken we Visie Openbare Ruimte, Gebiedspaspoorten en opgehaalde informatie van de bewonersenquête, verkeersgegevens en andere technische informatie zoals bodemonderzoek. 

Visie Openbare Ruimte 

In deze visie spreken we over behoud waarde over de hele levensduur, versterken ruimtelijke en historische kwaliteit, stemmen we de omgeving af op de gebruiker, versterken we klimaatadaptie en biodiversiteit en is de ruimte inclusief voor alle gebruikers. 

Verkeer

Het aantal voertuigen dat per dag over de Kantstraat rijdt is ca 1200, waarvan ca. 40 stuks (middel-)zwaar verkeer. (Dit zijn gegevens uit 2020, in de presentatie zijn oudere (en lagere) cijfers genoemd uit 2015.)

Presentatie Kantstraat

Wil je de hele presentatie bekijken? Download dan de presentatie Bewonersavond 1 Kantstraat (pdf, 902 kb) .  Dit PDF bestand is niet digitaal toegankelijk. 


Planning

juni – juli 2024

We onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwerpvarianten en verzamelen technische informatie. Dit verwerken we in een schetsontwerp.

augustus - september 2024

Na de zomervakantie presenteren we het schetsontwerp aan de inwoners en lichten de keuzes toe. Met de opgehaalde informatie werken we het plan verder uit naar een voorlopig ontwerp.

oktober 2024

We verwerken de opgehaalde informatie en voegen technische gegevens toe. Via een inloopmoment kunnen geïnteresseerden hier op detailniveau nog op reageren.

november 2024 - februari 2025

We werken het voorlopig ontwerp verder uit naar technische tekeningen en contractstukken. Ook worden eventuele vergunningen aangevraagd. Na het gereedkomen van de stukken start de aanbesteding.

2e en 3e 2025

De verwachting is dat we in het voorjaar starten met de uitvoering van de werkzaamheden.


Wegomleidingen

De Kantstraat is een belangrijke verbinding in Haaren. Wanneer de werkzaamheden starten, zorgt dat voor overlast voor weggebruikers. We stellen wegomleidingen in die we via verschillende kanalen communiceren zoals op onze pagina Werken aan de weg, Nieuwsklok en social media. 


Contactformulier

Jouw reactie

Wil je nog iets kwijt? Heb je vragen? Laat het ons weten en stuur je opmerking of vraag naar ons.
(je gegevens gebruiken we alleen voor dit project, na dit project verwijderen we definitief je contactgegevens zoals de AVG-wetgeving dat aangeeft.)


  • Marco Flaman (projectleider gemeente Oisterwijk)
  • Telefoon: (013) 529 13 11