Erkennen kind

Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind, kan wel het wettelijk vaderschap van het kind op zich nemen. Dit heet erkenning. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen. Je maakt een afspraak om een kind te erkennen. Dit kan tijdens de zwangerschap maar ook nog als het kind al geboren is.

Meenemen

Bij het 1e kindje dat je samen krijgt, moeten beide ouders samen op de afspraak komen. Je neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Bij volgende kinderen die je samen krijgt, hoeft alleen de erkenner langs te komen. Je neemt mee:

Erkennen tijdens de zwangerschap

Dit betekent dat je vanaf de geboorte de wettelijke ouder bent. Kies je bij de erkenning voor jouw achternaam? Dan heeft je kind deze naam zodra het geboren wordt.  De moeder moet mee naar het gemeentekantoor komen als je voor jouw achternaam kiest. De kinderen die jij en je partner hierna nog samen krijgen, krijgen automatisch dezelfde achternaam. Maak je geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Erkennen bij geboorteaangifte of later

Je kunt een kind ook nog erkennen als het al ouder is. Wel heb je vanaf 12 jaar schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Is het kind al 16 jaar? Dan is alleen nog toestemming van het kind nodig.

Erkennen is automatisch gezag

Door erkenning heb je sinds januari 2023 automatisch ook het gezag over je kind. Gezag betekent dat je zorg- en opvoedingsplicht voor je kind hebt. In een aantal situaties is er een uitzondering op het automatisch ouderlijk gezag door erkenning.

Meer mogelijkheden naamkeuze kind na 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen de achternamen van beide ouders krijgen.