Klachten en bezwaar

Je leest hier waar je terecht kunt met jouw klacht of bezwaar.

Wil je bezwaar maken en gaat het niet om een bezwaar gemeentelijke belastingen, een melding in de openbare ruimte, een geluids- of milieuklacht? Stuur dan online je bezwaar in.

Bezwaar

Ben je het niet eens met een besluit van ons? Dan kun je in de meeste gevallen een bezwaarschrift naar ons sturen. De termijn hiervoor is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Je levert je bezwaar in bij het bestuursorgaan dat het besluit nam: dus bij het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad. Bezwaar maken kan op 2 manieren:

Schriftelijk

In je brief staat het volgende:

  • Naam en adres
  • Tegen welk besluit je bezwaar maakt
  • Waarom je bezwaar maakt
  • De datum van het bezwaarschrift
  • Je handtekening

Je stuurt je brief naar:
Gemeente Oisterwijk
College van burgemeester en wethouders
(of raad of burgemeester)
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Online

Bezwaar maken kan ook online via het 'formulier bezwaar'. Je hebt hiervoor DigiD nodig. 

Behandeling bezwaar

Jouw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke commissie of adviseur die advies uitbrengt aan het bestuursorgaan. Je krijgt meestal een uitgenodiging  om je bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaarschrift. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Je kunt online bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen. Kijk voor meer informatie op de webpagina 'Bezwaar gemeentelijke belastingen'.

Fraude melden

Denk je dat iemand een bijstanduitkering krijgt, terwijl diegene daar helemaal niet voor in aanmerking komt? Bijvoorbeeld omdat iemand zwart werkt of samenwoont. Of denk je dat iemand gebruikmaakt van een regeling van ons, terwijl het inkomen te hoog is? Denk je dat iemand persoongebonden budget krijgt, maar daar helemaal geen recht op heeft? Oftewel, denk je dat wij geld betalen aan iemand die ons de verkeerde gegevens geeft? Meld dit dan anoniem bij ons via het online formulier 'fraude melding'.

Zorg ervoor dat de melding zo feitelijk mogelijk is. Bijvoorbeeld door het doorgeven van (werk)adressen, naam partner, kenteken of werktijden. Wij gaan vertrouwelijk om met jouw melding.

Meldingen en klachten openbare ruimte: Fixi

Om bijvoorbeeld losliggende tegels, verstopt riool of zwerfvuil te melden, ga je naar Fixi. Kijk hiervoor op onze webpagina melding maken.

Geluidsoverlast, stank, bodem- en luchtverontreiniging, lichthinder

Milieuklachten van bedrijven meld je 24 uur per dag bij de MilieuKlachtencentrale van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): (073) 681 28 21.

Meer informatie over milieuklachten staat op de website www.milieuklachtencentrale.nl.

Klacht over onze dienstverlening

Ben je niet tevreden over hoe een ambtenaar of een bestuurder met je is omgegaan? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan in een gesprek of schriftelijk. Wordt jouw klacht al in een persoonlijk gesprek opgelost, dan is er verder geen formeel proces meer. Is dit niet het geval of wil je jouw klacht per brief doen? Stuur deze dan naar: 

Gemeente Oisterwijk
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Soms is het handig om kopie├źn van brieven of documenten bij de brief te doen.