Woo-verzoek indienen (Wet open overheid)

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet bepaalt dat je openbare informatie makkelijk moet kunnen vinden. Veel informatie van en over onze gemeente is al openbaar en staat bijvoorbeeld op deze website of op overheid.nl. Kun je niet vinden wat je zoekt? Dan kun je een informatieverzoek doen bij de gemeente. Wil je dat de informatie waar je om vraagt voor iedereen openbaar is? Doe dan een Woo-verzoek.

Informatieverzoek

Je kunt informatie opvragen of inzien zonder dat dit een Woo-verzoek is. De gevraagde informatie wordt dan alleen aan jou gegeven en wordt dus niet voor iedereen openbaar gemaakt. Een informatieverzoek kun je schriftelijk doen, maar je kunt ook mailen of bellen. Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp je informatie wilt ontvangen.

Woo-verzoek indienen

Wil je informatie opvragen die niet alleen voor jou maar voor iedereen openbaar is? Dien dan online een Woo verzoek in. Liever schriftelijk? Stuur dan je verzoek naar het volgende adres:

Gemeente Oisterwijk
Postbus 10101
5060 GA  Oisterwijk

Twijfel? Neem eerst contact op met ons

Ben je er niet zeker van of je een informatieverzoek of Woo-verzoek wilt indienen? Neem dan eerst contact met ons op. 

Voorwaarden Woo-verzoek

Een Woo-verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen om het inhoudelijk te kunnen behandelen:

  • De informatie die je vraagt is nog niet openbaar
  • De informatie moet gaan over de taken die wij als gemeente uitvoeren
  • Je geeft een nauwkeurige omschrijving van je verzoek: over welk onderwerp gaat het?
  • Je geeft aan hoe je de informatie wilt ontvangen (e-mail, per post of inzien op het gemeentekantoor)
  • Het verzoek moet ondertekend zijn 

Kosten

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Wel kunnen we kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopie├źn van stukken.

Na je Woo-verzoek

Wij beslissen binnen 4 weken op je verzoek. Als er meer tijd nodig is, dan kunnen we deze termijn met 2 weken verlengen.
Gaan wij akkoord?  Dan krijg je de gevraagde informatie en wordt deze ook voor iedereen openbaar gemaakt. Dit kan op verschillende manieren:

  • Je krijgt een kopie van de informatie
  • je kunt de informatie komen bekijken op het gemeentekantoor.

Wij kunnen je verzoek ook afwijzen. Dat gebeurt alleen als dat mag volgens de Woo. Bijvoorbeeld als de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar kan brengen. Of als het gaat om vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven.
Staan andere organisaties of personen in de informatie waar je om vraagt? Dan kunnen wij deze om een reactie vragen. Het kan dan langer duren voordat je de gevraagde informatie krijgt of voordat wij een beslissing nemen op je verzoek.

Niet eens met het besluit op je Woo-verzoek

Binnen 6 weken kun je bezwaar maken.

Meer informatie?

Neem contact op met Team juridische zaken

Telefoon: (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl