Visie openbare ruimte

In de komende jaren richten we ons op ‘de nieuwe openbare ruimte’. Leefbaar, duurzaam, meer in balans. We hebben dit nodig om voor onze gebruikers - inwoners, verkeersdeelnemers, bezoekers, ondernemers - en onze beheerders de hoogwaardige openbare ruimte zoals we die in Nederland kennen in stand te kunnen houden.

De openbare ruimte staat de komende decennia steeds meer onder druk. Grote maatschappelijke uitdagingen vragen dat we anders naar onze openbare ruimte gaan kijken.