Structuurvisie Haaren 2013

Een structuurvisie is geen concreet plan, maar een abstractere visie. Het laat zien welke ontwikkelingen er zijn, zonder dat deze al concreet uitgewerkt zijn.

De structuurvisie is de basis voor projecten die de gemeente en met name ook andere partijen in gang willen zetten. Specifieke visies voor bepaalde gebieden, ruimtelijke kaders en bestemmingsplannen volgen uit de structuurvisie. Ook worden mogelijke plannen en projecten getoetst aan de structuurvisie.

De structuurvisie Haaren bestaat uit 3 delen. Je vindt de structuurvisie Haaren op Ruimtelijkeplannen.nl.