Visie buitengebied

De inzet en bereidheid van alle stakeholders in dit proces heeft geleid tot een visie met balans tussen de belangrijkste functies in het buitengebied, zoals opgenomen in het bestuursakkoord dat direct na de samenvoeging met Haaren is opgesteld.

De visie Buitengebied (pdf, 9.761 kb)  omvat de hoofdstukken: klimaat & duurzaamheid, landschap & cultuurhistorie, natuur & biodiversiteit, landbouw, wonen & bedrijvigheid en recreatie & toerisme.