Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving

De gemeente Oisterwijk wil onderzoeken of het mogelijk is een deel van het bedrijventerrein Kerkhoven aan de Nijverheidsweg te transformeren naar woningen.

In de gebiedsvisie wordt ingegaan op de vraag of het gebied in de toekomst ontwikkeld kan worden met (extra) woningbouw in relatie tot de aanwezige bedrijvigheid.