Begroting en jaarstukken

In de begroting staan de plannen voor onze gemeente voor het komende jaar, wat ze gaan kosten en waarvan het betaald wordt. In de perspectiefnota (die meestal in juli wordt vastgesteld) wordt meerdere jaren vooruit gekeken en is het ook mogelijk om nieuwe keuzes te maken. Aan het einde van het jaar presenteert het college de jaarstukken. Hierin staat waar het geld aan uitgegeven is en wie waar verantwoordelijk voor is geweest. 

Documenten bekijken

Perspectiefnota

Begroting

Jaarstukken

De perspectiefnota, begroting en jaarstukken van eerdere jaren vind je terug op ArchiefWeb.

Op deze pagina