Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

Je kunt je gemeentelijke belastingen ook automatisch door ons laten afschrijven. Handig, dan hoef je er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken.

Je gebruikt hiervoor DigiD

Wij schrijven het geld af in 10 termijnen.

De automatische incasso wordt op de volgende data in 2021 en 2022 afgeschreven:

  • Termijn 1: 31 mei 2021
  • Termijn 2: 30 juni 2021
  • Termijn 3: 30 juli 2021
  • Termijn 4: 31 augustus 2021
  • Termijn 5: 30 september 2021
  • Termijn 6: 29 oktober 2021
  • Termijn 7: 30 november 2021
  • Termijn 8: 31 december 2021
  • Termijn 9: 31 januari 2022
  • Termijn 10: 28 februari 2022

Machtiging automatische incasso

Inwoners die nog geen gebruikmaken van automatische incasso, krijgen een machtigingsformulier bij het aanslagbiljet. Wil je voortaan gebruikmaken van automatische incasso? Dan vul je het machtigingsformulier in en stuurt dit naar ons terug. Je kunt de automatische incasso ook online aanvragen. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Meer informatie

Hebt je nog vragen? Kijk dan op onze webpagina 'belastingen en vergunningen'. Hier staat een overzicht van alle gemeentelijke belastingen. Of neem contact met ons op. Je bereikt ons via telefoonnummer (013) 529 13 11.