Geheimhouding persoonsgegevens

Wil je dat de gemeente jouw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kun je vragen om geheimhouding. Een verzoek om geheimhouding vraag je online aan. Je hebt hiervoor je DigiD nodig. Het verzoek doe je bij de gemeente waarin je woont. 

Wil je liever aan de balie je aanvraag geheimhouding persoongegevens doen? Maak dan een afspraak.

Meenemen

Als je een afspraak hebt aan de balie, neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Aanvragen

Je kunt geheimhouding aanvragen voor jezelf en voor je minderjarige kinderen. Het is niet nodig dat je vertelt waarom je het aanvraagt. De gemeente zal je verzoek altijd uitvoeren. Ga je verhuizen? Dan hoef je de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.

Kosten

Een verzoek doen om geheimhouding van je persoonsgegevens is gratis.

Instellingen met wie de gemeente jouw gegevens deelt

Wij geven aan sommige instellingen altijd jouw gegevens door, ook al heb je geheimhouding aangevraagd: 

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij je betrokken bent. We vragen vooraf altijd of je dit goed vindt. Wil je het niet? Dan bekijken wij de situatie en nemen dan een besluit
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan jou moeten uitkeren

Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid.