Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn kun je nodig hebben voor bijvoorbeeld het pensioenfonds, levensverzekering of lijfrente. Het bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland. Wil je een bewijs voor gebruik in het buitenland dan heet dit een Attestatie de vita. Hiervoor maak je een afspraak in het gemeentekantoor. Een bewijs van in leven zijn kun je ook online aanvragen. Gebruik hiervoor je DigiD.

Wil je het bewijs van in leven zijn liever aan de balie aanvragen? Maak dan een afspraak. Voor een Attestatie de vita maak je altijd een afspraak.

Meenemen

Vraag je het document aan bij de balie? Neem dan het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Heb je een brief van het pensioenfonds? Neem deze mee. De aanvraag is dan gratis
  • Geld: het uittreksel betaal je bij de aanvraag contant of met pin

Machtiging

Heeft iemand jou gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen? Neem dan het volgende mee:

  • Je eigen identiteitsbewijs
  • Het machtigingsformulier (pdf, 114 kb)  en een geldig identiteitsbewijs van de persoon die jou gemachtigd heeft. Dit mag ook een kopie zijn
  • Geld: het uittreksel betaal je bij de aanvraag contant of met pin

Voor een Attestatie de vita kun je niemand machtigen. Deze moet je altijd zelf aanvragen.

Kinderen tot 18 jaar

Het bewijs van in leven zijn kun je aanvragen voor jouw kind als het jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als jij. Gaat het om een attestatie de vita? Neem je kind dan mee naar de afspraak.

Kosten

Wat Kosten
Bewijs van in leven zijn € 9,20
Attestatie de vita € 16,60