Subsidies voor verenigingen en organisaties

Voor het subsidiejaar 2024 zijn er subsidieregelingen vastgesteld: activiteitensubsidies, huisvestingssubisies en ledenafhankelijke subsidies. Je kunt subsidie krijgen voor een eenmalige activiteit of voor activiteiten die ieder jaar terugkomen. Je vraagt de subsidie online aan met e-Herkenning.

Aanvragen

 • Om een subsidie te krijgen doe je een subsidieaanvraag. Je moet hierbij voldoen aan een aantal eisen. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020 en in de subsidieregelingen die voor 2024 zijn vastgesteld. 
 • Organiseer je een activiteit? Vraag dan uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteit de eenmalige subsidie aan.
 • De jaarlijkse subsidie voor kalenderjaar 2024 kon je tot 1 november 2023 aanvragen.

Bijlagen meesturen

Tijdens je aanvraag voeg je bijlagen toe. Dit kunnen zijn:

 • kostenbegroting
 • activiteitenplan
 • facturen

Als dit de eerste aanvraag is, stuur dan ook mee:

 • oprichtingsakte
 • statuten
 • jaarrekening
 • balans 

Subsidieverantwoording

Heb je vorig jaar subsidie gekregen? Dan maak je hiervan een melding of doet verantwoording met het online formulier.

 • Bij een melding geef je aan ons door of de actviteit waarvoor je subsidie hebt gekregen is uitgevoerd
 • Bij een verantwoording doe je een tussen- of een eindrapportage

In de brief die je kreeg met de goedkeuring van de subsidie staat hoe je de verantwoording moet doen. Houd deze dus bij de hand als je het online formulier invult.

Contact

Voor vragen of voor het maken van een afspraak stuur je een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp 'subsidie 2024'.