Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2022 zijn de subsidieregelingen vastgesteld. Er zijn verschillende subsidies: activiteitensubsidies, huisvestingssubsidies en ledenafhankelijke subsidies. Je vraagt subsidie aan voor een heel kalenderjaar of voor een eenmalige activiteit.

Vraag hier je subsidie voor het jaar 2022 aan

Subsidies en coronacrisis

We gaan soepel om met het terugvorderen van subsidies over 2021. Dat betekent dat organisaties subsidie die over 2021 is ontvangen, niet terugbetaald hoeft te worden als deze wordt gebruikt in 2022. Voorwaarden zijn wel dat dit mogelijk is én past binnen de regeling. Maatschappelijke partners, bijvoorbeeld culturele instellingen en dorpshuizen, mogen een aanvraag om subsidie doen voor de extra gemaakte kosten en gemiste inkomsten door de coronamaatregelen in 2021. Voorwaarde is daarbij dat deze maatschappelijke partners op 1 januari 2021 in onze gemeente gevestigd waren. De regeling betreft de periode 1 juli tot en met 31 december 2021. De regeling staat open vanaf 8 juni 2022 tot 1 augustus 2022. Meer informatie staat in de regeling 'aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis tweede deel 2021'.

Subsidieregeling 'Coronaherstel kwetsbare inwoners'

Er is een nieuwe subsidieregeling die bedoeld is voor initiatieven tegen eenzaamheid en het sociaal welbevinden van jongeren. Hiervoor is een bedrag van  €168.320 beschikbaar. Dit kunnen mensen gebruiken voor initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners zich minder eenzaam voelen en die het sociaal welbevinden van jongeren versterken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van extra jongerenwerk, maar er kan bijvoorbeeld ook een buurtactiviteit van betaald worden. Deze regeling is een onderdeel van het grotere coronaherstelplan van de gemeente Oisterwijk dat op 14 oktober 2021 door de raad is vastgesteld.

Meer informatie lees je in de regeling subsidie coronaherstel kwetsbare inwoners gemeente Oisterwijk 2022

Voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra die coronatoegangsbewijzen (CTB) moeten controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling 'controle coronatoegangsbewijs'. Het doel van deze subsidie is bijdragen aan een betere naleving van de controle op het CTB. Lees eerst de informatie op de webpagina 'subsidie controle coronatoegangsbewijzen' goed door, voor je start met de aanvraag.

Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk

Om de realisatie van sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens (€607,46 per maand) te stimuleren, is een subsidie van €10.000 per nieuw gerealiseerde woning beschikbaar. Het gaat om nieuwbouw of het plaatsen van tijdelijke woningen. Ook woningsplitsing, verbouw, transformatie of herbestemming van gebouwen is mogelijk. Woningen moeten voor ten minste 10 jaar sociaal verhuurd blijven. Alle infomatie over deze regeling staat in de officiele bekendmaking op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Er is sinds 2 september een wijziging op de regeling. Deze lees je ook op zoek.officielebekendmakingen.nl. Het aanvragen van deze subsidie kan via onze webpagina 'subsidieportaal'.

Subsidieregelingen

In het overzicht dat je hieronder ziet, zijn de subsidies ingedeeld per type. Achter iedere subsidie zie je of je de subsidie moet aanvragen voor een heel kalenderjaar of dat een eenmalige aanvraag mogelijk is. Bij een aanvraag voor het kalenderjaar 2022, doe je dit vóór 1 november 2021. Een eenmalige subsidie vraag je uiterlijk 4 weken vóór de start van de activiteit aan. De aanvraag doe je via het subsidieportaal..

Activiteitensubsidie

Huisvestingssubsidie

Ledenafhankelijke subsidie

Overgangsregeling subsidie dorp Haaren

De gemeentelijke herindeling op 1 januari 2021 heeft gevolgen voor de subsidieverlening. Vanaf 1 januari 2021 zijn de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020 en de voor het jaar 2022 genoemde regelingen van toepassing. Ook is er een overgangsregeling van toepassing voor de zogenaamde waarderingssubsidies. De overgangsregeling houdt in dat wij een door de gemeente Haaren toegekende waarderingssubsidie in 2022 uitbetalen.

Voor vragen over de overgangsregeling stuur je een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van je e-mail “overgangsregeling subsidie 2022”.

Meer informatie

Voor vragen of het maken van een afspraak stuur je een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van je e-mail 'subsidie 2022'. Bellen kan natuurlijk ook naar: (013) 529 13 11.