Subsidie aanvragen

Voor het subsidiejaar 2023 zijn de subsidieregelingen vastgesteld. Er zijn verschillende subsidies: activiteitensubsidies, huisvestingssubsidies en ledenafhankelijke subsidies. Je vraagt subsidie aan voor een heel kalenderjaar of voor een eenmalige activiteit.

Vraag hier je subsidie voor het jaar 2023 aan

Subsidieregeling 'Coronaherstel kwetsbare inwoners'

Er is een nieuwe subsidieregeling die bedoeld is voor initiatieven tegen eenzaamheid en het sociaal welbevinden van jongeren. Hiervoor is een bedrag van  €168.320 beschikbaar. Dit kunnen mensen gebruiken voor initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners zich minder eenzaam voelen en die het sociaal welbevinden van jongeren versterken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van extra jongerenwerk, maar er kan bijvoorbeeld ook een buurtactiviteit van betaald worden. Deze regeling is een onderdeel van het grotere coronaherstelplan van de gemeente Oisterwijk dat op 14 oktober 2021 door de raad is vastgesteld.

Meer informatie lees je in de regeling subsidie coronaherstel kwetsbare inwoners gemeente Oisterwijk 2022

Subsidieregelingen

In het overzicht dat je hieronder ziet, zijn de subsidies ingedeeld per type. Achter iedere subsidie zie je of je de subsidie moet aanvragen voor een heel kalenderjaar of dat een eenmalige aanvraag mogelijk is. Bij een aanvraag voor het kalenderjaar 2023, doe je dit vóór 1 november 2022. Een eenmalige subsidie vraag je uiterlijk 4 weken vóór de start van de activiteit aan. De aanvraag doe je via het subsidieportaal..

Activiteitensubsidie

Huisvestingssubsidie

Ledenafhankelijke subsidie

Meer informatie

Voor vragen of het maken van een afspraak stuur je een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van je e-mail 'subsidie 2023'. Bellen kan natuurlijk ook naar: (013) 529 13 11.