Declaratiefonds

Kun je door jouw lage inkomen niet sporten, naar een museum of meedoen aan een cursus? Misschien heb je recht op een bijdrage van het declaratiefonds.

Voor het invullen van dit formulier heb je DigiD nodig

De hoogte van de bijdrage:

  • € 316,00 voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • € 153,00 voor personen van 18 jaar en ouder

Voorwaarden 2023

Om gebruik te maken van het declaratiefonds, moet je onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent inwoner van de gemeente Oisterwijk
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Jouw inkomen is in de 3 maanden voor de aanvraag niet hoger geweest dan 120% van de geldende norm. We kijken daarbij naar de volgende leefsituaties: alleenstaand, alleenstaande ouder of getrouwd/samenwonend. De norm voor alleenstaanden is €1.363,05. De norm voor alleenstaande ouders is €1.752,49. De norm voor gehuwden/samenwonenden is €1.947,21
  • Je hebt in de 3 maanden voor de aanvraag niet meer vermogen gehad dan
    €7.605,- (alleenstaand) of €15.210,- (gehuwd of alleenstaande ouder)

Aanvragen

Je vraagt de bijdrage van het declaratiefonds aan voor jezelf, je eventuele partner en/of jouw kinderen jonger dan 18 jaar. Je doet dit met het aanvraagformulier Declaratiefonds. Lukt het niet om het formulier online in te vullen, mail dan naar teaminkomen@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Het aanvragen van een bijdrage uit het declaratiefonds kan tijdens heel 2022.

Na de aanvraag

Wij onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet. Je krijgt binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken een brief met de beslissing of je een bijdrage declaratiefonds krijgt. Heb je een brief gekregen waarin staat dat je de bijdrage krijgt, dan maken we het bedrag binnen 2 weken over.

Verantwoording kosten: bewaar bonnetjes, facturen en bankafschriften

Je moet kunnen laten zien waarvoor je de bijdrage van het declaratiefonds gebruikt. Bewaar bonnetjes, facturen en bankafschriften daarom goed.