Willem van der Aa-park

Welkom op de projectpagina van het Willem van der Aa-park. Op deze pagina vind je meer informatie over de herinrichting, het proces, de planning maar ook hoe jij kunt helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp. 


Video Willem van der Aa-park Een impressie van het park vanuit de lucht

Waarom een nieuwe inrichting?

De aanleiding voor de herinrichting zijn de bomen in het park. Sommige bomen zijn ziek waardoor takken afbreken bij hevige wind. Dit is een risico voor de veiligheid. Na verder onderzoek blijkt  dat er ook andere aspecten in en rondom het park verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld: het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden, de sociale veiligheid, de fietsstructuur en het aanpakken van wateroverlast vanuit de wijk. Bovendien streven we ernaar om van het Willem van der Aa-park weer een ontmoetingsplek te maken voor zowel jong als oud. Ons doel is om een omgeving in de wijk de Pannenschuur te creëren waar mensen graag verblijven en waar ze trots op zijn.


Definitief ontwerp

Op 23 april 2024 is het definitieve ontwerp aan de omgeving gepresenteerd. 

Bekijk het definitief ontwerp online in je browser. Je kunt dan ook vergroten zodat je de bijgaande tekst beter kunt lezen. In het bijbehorende informatieboekje (pdf, 20.921 kb)  staat een uitleg waar het definitief ontwerp uit bestaat en welke keuzes zijn gemaakt. Je leest bijvoorbeeld hoeveel en welke bomen weggaan en welke bomen terugkomen. Ook staat omschreven waar en welke speelvoorzieningen er komen. 

De werkzaamheden gaan in oktober van start. Hoe we de afgelopen periode de omgeving bij het ontwerp hebben betrokken lees je hieronder op deze webpagina.


Betrekken van de omgeving

De buitenruimte vormt de verbindende factor waarin we ons verplaatsen, samenkomen, sporten en ontspannen. Het dagelijks leven speelt zich grotendeels af in de buitenruimte. Een omgeving die goed is ontworpen heeft een aantrekkingskracht en nodigt uit om er te verblijven. Samen met de omgeving willen we de mogelijkheden binnen het Willem van der Aa-park verkennen.

Informatie ophalen in de omgeving

Voor de start van het ontwerp zijn we persoonlijk in gesprek gegaan met verschillende instanties rondom het park, zoals basisschool de Groene Parel, Kinderopvang Kompas en Amarant. Ook konden omwonenden en gebruikers van het park een uitgebreide vragenlijst (enquête) invullen. Hier hebben we maar liefst 289 reacties op gehad. Daarnaast was er op 10 juli een inloopmiddag in het park, waarbij we veel informatie ophaalden.
Er is een samenvatting gemaakt van de vragenlijst en de inloopmiddag. (pdf, 74 kb) 

Presentatie voorlopig ontwerp

Aan de hand van alle opgehaalde informatie heeft RA+ ingenieurs een Voorlopig Ontwerp ontwikkeld. Op 19 september 2023 is dit ontwerp aan alle bewoners en geïnteresseerde gepresenteerd. Bewoners en geïnteresseerden


Planning

week 27 en 28

We halen input op in de omgeving. Dit doen we door een enquête, een inloopmiddag en we gaan in gesprek met de instanties rondom het park. Denk aan basisschool de Groene Parel, Amarant en de naschoolse opvang het Kompas.

augustus 2023

We werken de input van de omgeving uit. Landschapsarchitect Tim maakt eerst knelpuntenkaarten van alle input. Waar liggen de sterke punten en wat moet er verbeterd worden? Wanneer Tim alles inzichtelijk heeft, begint hij met schetsen.

september/oktober 2023

Het ontwerp wordt bij de omgeving getoetst. Nadat de mogelijkheden voor het park zijn uitgewerkt in een voorlopig ontwerp gaan we opnieuw in gesprek met de omgeving. Dit doen we persoonlijk op 19 september van 17.30 tot 20.30 uur in wijkcentrum Pannenschuur. Je kunt het voorlopig ontwerp na 19 september inzien (op deze site) en tot 4 oktober aangeven wat je ervan vindt.

oktober/november 2023

Verwerken van de 2e ronde input. Met de reacties die we hebben gekregen tijdens de tweede inloopmiddag gaan we terug naar de tekentafel om het ontwerp af te ronden.

23 april 2024

Presentatie Definitief Ontwerp. Wanneer je niet bij de bewonersavond aanwezig kunt zijn, kun je het Definitieve Ontwerp na de bewonersavond op deze pagina inzien. 

juli 2024

Start van het keuzetraject aannemer (aanbesteding).

oktober 2024

In het najaar 2024 gaan de werkzaamheden in het park van start.


Contactformulier

Jouw reactie

Wil je nog iets kwijt? Heb je vragen? Laat het ons weten en stuur je opmerking of vraag naar ons.
(je gegevens gebruiken we alleen voor dit project, na dit project verwijderen we definitief je contactgegevens zoals de AVG-wetgeving dat aangeeft.)


Contactpersoon

  • Milou Mehlkop (omgevingsmanager bij RA+ ingenieurs)
  • Telefoon: 06 578 50 274