Willem van der Aa-park

Welkom op de projectpagina van het Willem van der Aa-park. Op deze pagina vind je meer informatie over de herinrichting, het proces, de planning maar ook hoe jij kunt helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp. 


Video Willem van der Aa-park Een impressie van het park vanuit de lucht

Waarom een nieuwe inrichting?

De aanleiding voor de herinrichting zijn de bomen in het park. Sommige bomen zijn ziek waardoor takken afbreken bij hevige wind. Dit is een risico voor de veiligheid. Na verder onderzoek blijkt  dat er ook andere aspecten in en rondom het park verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld: het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden, de sociale veiligheid, de fietsstructuur en het aanpakken van wateroverlast vanuit de wijk. Bovendien streven we ernaar om van het Willem van der Aa-park weer een ontmoetingsplek te maken voor zowel jong als oud. Ons doel is om een omgeving in de wijk de Pannenschuur te creëren waar mensen graag verblijven en waar ze trots op zijn.


Start eerste werkzaamheden

In februari 2024 starten de eerste werkzaamheden in het park. Het gaat dan om het kappen van de bomen. In dit informatieboekje  (pdf, 10.792 kb) met uitleg over het voorlopig ontwerp staat omschreven welke bomen er gekapt worden en welke bomen terugkomen. Zo worden alle bomen op de heuvel gekapt maar ze worden ook vervangen. De plaatsen van de overige bomen worden nog iets gewijzigd na de feedback van bewoners op het voorlopig ontwerp. Bij de presentatie van het definitief ontwerp worden ook de definitieve plaatsen van deze nieuwe bomen bekend gemaakt.


Presentatie voorlopig ontwerp

In het nieuwe Willem van der Aa-park komen een multifunctioneel (voetbal)veld, een skatebaan, een jeu de boulesbaan, een wadi met boomstammen, een speeltuin, klimbomen en picknicktafels. Een aantal bomen wordt weggehaald maar er worden ook nieuwe bomen geplant.

Bekijk het voorlopig ontwerp online in je browser. Je kunt dan ook vergroten zodat je de bijgaande tekst beter kunt lezen.  In het bijbehorende informatieboekje (pdf, 10.792 kb)  staat een uitleg waar het voorlopig ontwerp uit bestaat en welke keuzes zijn gemaakt.


Vragen op voorlopig ontwerp

Op 19 september 2023 was de inloopavond over het voorlopige ontwerp. Tijdens deze avond konden bewoners en geïnteresseerden het ontwerp inzien. Door RA+ en de gemeente is meer informatie gegeven over de keuzes voor het ontwerp. Helaas is het niet mogelijk om aan alle verzoeken gehoor te geven. Dit is qua ruimte en budget niet mogelijk. Je kunt de vragen inzien die tijdens die avond zijn gesteld. (pdf, 134 kb)  Ook is er met een groepje uit de buurt een gesprek geweest over enkele ontwerpkeuzes. (pdf, 84 kb) . Het B-team (biodiversiteit) heeft ook een advies (pdf, 189 kb)  gegeven.


Betrekken van de omgeving

De buitenruimte vormt de verbindende factor waarin we ons verplaatsen, samenkomen, sporten en ontspannen. Het dagelijks leven speelt zich grotendeels af in de buitenruimte. Een omgeving die goed is ontworpen heeft een aantrekkingskracht en nodigt uit om er te verblijven. Samen met de omgeving willen we de mogelijkheden binnen het Willem van der Aa-park verkennen.

Voor de start van het ontwerp zijn we persoonlijk in gesprek gegaan met verschillende instanties rondom het park, zoals basisschool de Groene Parel, Kinderopvang Kompas en Amarant. Ook konden omwonenden en gebruikers van het park een uitgebreide vragenlijst (enquête) invullen. Hier hebben we maar liefst 289 reacties op gehad. Daarnaast was er op 10 juli een inloopmiddag in het park, waarbij we veel informatie ophaalden.
Er is een samenvatting gemaakt van de vragenlijst en de inloopmiddag. (pdf, 74 kb) 


Planning

week 27 en 28

We halen input op in de omgeving. Dit doen we door een enquête, een inloopmiddag en we gaan in gesprek met de instanties rondom het park. Denk aan basisschool de Groene Parel, Amarant en de naschoolse opvang het Kompas.

augustus 2023

We werken de input van de omgeving uit. Landschapsarchitect Tim maakt eerst knelpuntenkaarten van alle input. Waar liggen de sterke punten en wat moet er verbeterd worden? Wanneer Tim alles inzichtelijk heeft, begint hij met schetsen.

september/oktober 2023

Het ontwerp wordt bij de omgeving getoetst. Nadat de mogelijkheden voor het park zijn uitgewerkt in een voorlopig ontwerp gaan we opnieuw in gesprek met de omgeving. Dit doen we persoonlijk op 19 september van 17.30 tot 20.30 uur in wijkcentrum Pannenschuur. Je kunt het voorlopig ontwerp na 19 september inzien (op deze site) en tot 4 oktober aangeven wat je ervan vindt.

oktober/november 2023

Verwerken van de 2e ronde input. Met de reacties die we hebben gekregen tijdens de tweede inloopmiddag gaan we terug naar de tekentafel om het ontwerp af te ronden.

eind maart 2024

Presentatie definitief ontwerp. De afdeling sport en spel maakt momenteel een uitgebreide inventarisatie van de huidige en nieuwe speeltoestellen. Omdat we graag het totaal plaatje willen presenteren is besloten om de presentatie van het definitief ontwerp te verplaatsen van november 2023 naar eind maart 2024. 

mei 2024

Start van het keuzetraject aannemer (aanbesteding)

september 2024

Na de bouwvak/zomervakantie 2024 gaan de werkzaamheden in het park van start. 


Contactformulier

Jouw reactie

Wil je nog iets kwijt? Heb je vragen? Laat het ons weten en stuur je opmerking of vraag naar ons.
(je gegevens gebruiken we alleen voor dit project, na dit project verwijderen we definitief je contactgegevens zoals de AVG-wetgeving dat aangeeft.)


Contactpersoon

  • Milou Mehlkop (omgevingsmanager bij RA+ ingenieurs)
  • Telefoon: 06 578 50 274