Reconstructie Gemullehoekenweg

De Gemullehoekenweg krijgt groot onderhoud. Ook kijken we of de huidige inrichting nog voldoet. In 2024 bereiden we dit project voor. Op deze pagina volg je het voorbereidingstraject.  

De Gemullehoekenweg is 1 van de drukkere wegen in onze gemeente en een toegangsweg tot het centrum van Oisterwijk. Dagelijks passeren hier ongeveer 8000 voertuigen en in het hoogseizoen 3000 fietsers.


Waarom groot onderhoud?

De kwaliteit van de verharding van zowel de rijbaan als de fietspaden is onvoldoende. Door boomwortels en verzakkingen is er aanzienlijke schade aan de verhardingen. Hierdoor veroorzaakt het verkeer op de rijbaan ook overlast bij omwonenden. Daarom gaan we groot onderhoud doen. Tegelijkertijd kijken we naar de inrichting van de weg; is die goed genoeg om de komende 50 jaar op een veilige, prettige en beheerbare manier weer door te kunnen of moeten we andere keuzes maken? Samen met omwonenden kijken we hier naar en op basis van de informatie maken we een nieuw ontwerp.


Waar we aan het werk gaan

Het gebied waar we aan de slag gaan is de Gemullehoekenweg, vanaf de rotonde Terburghtweg tot ongeveer de kruising met het Klompven. Tussen het Klompven en de Heisteeg doen we voornamelijk onderhoud aan de fietspaden. Ook wordt een stukje van de Canterslaan tot aan de Lindeparklaan opengebroken in verband met het aanleggen van een regenwaterriool.  


Wat we al gedaan hebben

In januari 2024 hebben ongeveer 150 aanwonenden een uitnodiging voor een digitale enquête ontvangen. 62 mensen hebben hier op gereageerd. Dit gaf een goed eerste beeld van hoe omwonenden tegen de Gemullehoekenweg aankijken. Deze informatie hebben we tijdens een bewonersavond op 11 maart met de omwonenden besproken. De bewonersavond was vooral om meer toelichting te krijgen op de reacties uit de enquête. Ook hebben we het vervolg toegelicht.

De komende maanden gebruiken we voor verder vooronderzoek. We verzamelen gegevens over de bodem en verhardingen en onderzoeken welke mogelijke varianten op het ontwerp mogelijk zijn. Of dat één of meerdere varianten zijn weten we nog niet. Als we dit onderzocht hebben volgt een nieuwe bewonersbijeenkomst. We presenteren dan de mogelijkheden en onderbouwen hoe we tot deze keuze zijn gekomen. Na een eerste reactie van de belanghebbenden bepalen we hoe we het vervolg inzetten.


Planning

maart – mei 2024

We onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwerpvarianten en verzamelen technische informatie. Dit verwerken we in een schetsontwerp.

eind mei 2024

We presenteren het schetsontwerp aan de inwoners en lichten de keuzes toe. Met de opgehaalde informatie werken we het plan verder uit naar een voorlopig ontwerp.

juni – september 2024

Afhankelijk van de benodigde tijd proberen we voor de grote vakantie of anders zo snel mogelijk daarna het voorlopig ontwerp gereed te hebben. Via een inloopmoment kunnen geinteresseerden hier op detailniveau nog op reageren.

september - december 2024

We werken het voorlopig ontwerp verder uit naar technische tekeningen en contractstukken. Ook worden eventuele vergunningen aangevraagd. Na het gereedkomen van de stukken start de aanbesteding.

1e en 2e kwartaal 2025

De verwachting is dat we in het voorjaar starten met de uitvoering van de werkzaamheden.


Wegomleidingen

De Gemullehoekenweg is een belangrijke ontsluitingsweg van en naar Oisterwijk. Wanneer de werkzaamheden starten, zorgt dat voor overlast voor weggebruikers. We stellen wegomleidingen in die we via verschillende kanalen communiceren zoals op onze pagina Werken aan de weg, Nieuwsklok en social media. 


Contactformulier

Jouw reactie

Wil je nog iets kwijt? Heb je vragen? Laat het ons weten en stuur je opmerking of vraag naar ons.
(je gegevens gebruiken we alleen voor dit project, na dit project verwijderen we definitief je contactgegevens zoals de AVG-wetgeving dat aangeeft.)


Contactpersoon

  • Marco Flaman (projectleider gemeente Oisterwijk)
  • Telefoon: (013) 529 13 11