Den Domp en Mgr. Bekkersplein

Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Op 6 juli stelde de raad hiervoor het ontwikkelkader Hart voor Haaren vast. Uitgangspunt is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp.

Dorpshart Haaren

Het ontwikkelkader creëert een aantrekkelijke, centrale plek in het dorpshart van Haaren. Waar ruimte is voor een nieuw gemeenschapshuis en wonen. Er wordt ingezoomd op verschillende onderdelen van de openbare en bebouwde ruimte, ook is de locatie van het huidige gemeenschapshuis meegenomen. Er is voorzien in ruimte voor parkeren, een stevige groenstructuur, verbinding met park Ruijbosch, plaats voor evenementen op het plein en behoud van de oude kleuterschool. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel voor de verdere uitwerking. Het gaat om duurzaam ruimtegebruik, zorgvuldig gebruik van grondstoffen, klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de biodiversiteit.


Ontwerp gebouw

Het komende jaar werken we toe naar een definitief ontwerp van het gebouw en een inrichtingsplan voor de buitenruimte. We werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en TBV Wonen.

Stap 1: opstellen programma van eisen

Om daar te komen zetten we eerst een aantal stappen. De komende maanden stellen we een voorlopig programma van eisen op. Deze eisen gebruiken we om op zoek te gaan naar een architect die het gebouw op het plein kan ontwerpen. Een deel van het werk voor het programma van eisen hebben we al gedaan. We gebruiken de input uit het ontwikkelkader en het programma van eisen voor het gemeenschapshuis dat is opgezet door SGH. Dat vullen we aan met eisen voor woningen en we vragen ook betrokkenen om input.

Stap 2: op zoek naar een architect

In november vragen we 3 architecten om een impressie te maken van een nieuw gebouw op het plein. Zij gebruiken daarvoor het programma van eisen. Deze architecten worden gekozen door de samenwerkingspartners op basis van kennis en ervaring. Een jury (vanuit de samenwerkingspartners) maken uiteindelijk met betrokkenheid van inwoners een keuze voor een architect.

 

Stap 3: inrichten openbare ruimte

Na de architectenselectie gaat Landschapsarchitectenbureau HOUTMAN + SANDER (onze partner van vorig jaar) aan de slag met het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we samen met inwoners, raad, architect van het gebouw en andere betrokkenen. Het ontwikkelkader is het uitgangspunt. Ook wordt de impressie van het gebouw door de gekozen architect uitgewerkt in een ontwerp. Bij het maken van beide ontwerpen brengen we de kosten en opbrengsten in beeld. Daarnaast doen we verder onderzoek naar haaksparkeren aan een doorgaande weg. We streven ernaar om in het najaar van 2024 een definitief plan voor te leggen aan de raad. 


Ontwikkelkader Den Domp

Bij het zetten van deze stappen kunnen we – net als vorige jaar – de input van Haarenaren weer goed gebruiken. Volg het project op www.haareneen.nl/projecten. Daar informeren we over de laatste stand van zaken. Ook kun je hier een reactie of vraag achter laten.