Lokale en regionale initatieven

Energie coöperatie DEC Oisterwijk

DEC-Oisterwijk staat voor Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk. Samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties werken zij aan een duurzame energiehuishouding. Zij geven uitvoering aan het Energieloket, waar je terecht kunt voor onafhankelijk en deskundig advies. Ook kun je gratis hulp krijgen voor het energiezuinig maken van je huis.

Meer informatie over DEC Oisterwijk vind je op www.dec-oisterwijk.nl.

Energie coöperatie HOT Haaren

HOT Haaren is een coöperatie die samen met inwoners concrete en kansrijke projecten realiseert om onze leefomgeving groener, duurzamer en leefbaarder te maken.

Koploperstafel

De Koploperstafel Duurzaamheid is een kerngroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, zoals: onderwijs, ondernemers, DEC-Oisterwijk, gemeente en het Biodiversiteitsteam. Door duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wil de Koploperstafel Duurzaamheid de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk versnellen. Deze kerngroep denkt na over mogelijke duurzame initiatieven en wil ook gebruik maken van kennis en ideeën uit de Oisterwijkse samenleving.

REKS

In onze regio Hart van Brabant werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Meer informatie vind je op de webpagina van Hart van Brabant

Stichting Klimaatbestendig Oisterwijk

Klimaatbestendig Oisterwijk wil dat Oisterwijk in de toekomst vrij is van droogte, hitte- en wateroverlast. En dat de gemeente een leefbare en aantrekkelijke omgeving is voor natuur en mens. Zij inspireren en motiveren inwoners om hiermee aan de slag te gaan. Meer informatie vind je op www.klimaatbestendigoisterwijk.nl