Wethouder Eric Logister

Eric Logister is wethouder namens partij D66 in het college van Oisterwijk.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Buitengebied
 • Duurzaamheid
 • Globals Goals
 • Vergunningen, Omgevingswet
 • Wonen
 • Milieu en Afval
 • Natuur en Landschap
 • Monumentenzorg

3e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

  Overige taken

  • Projectwethouder van: Moergestel - noord/Stokeind
  • Kern: Moergestel
  • Relatiebeheer: Noordoost
  • Rol in regio: Omgevingsdienst Midden en Wet Brabant (OMWB)
  • Bestuurlijk opdrachtgever Regionale Energie- en KlimaatStrategie (REKS) Hart van Brabant
  • Bestuurlijk opdrachtgever Taskforce Versnelling Betaalbare Woningbouw Hart van Brabant

  Nevenfuncties

  Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

  Nevenfuncties privé:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Leerrijk!, stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, betaald