Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris.

De besluiten die het college neemt, staan elke week in de besluitenlijst. Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar takenpakket (portefeuille). In het bestuursakkoord Gezamenlijk perspectief over grenzen heen (2021-2026)  staan de gemaakte afspraken en de belangrijkste thema's in hoofdlijnen.

Wilt u iemand van het college spreken? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Burgemeester Hans Janssen

 • Algemeen Bestuur en Coördinatie
 • Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Handhaving
 • P&O en Integriteit, Archief, Informatieveiligheid
 • Evenementen
 • Juridische Zaken, Bezwaar en Beroep, Privacy
 • Communicatie en Promotie
 • Internationale Zaken
 • Plaatsvervanging door wethouder Anne Cristien Spekle

Overige taken:

 • Kern: Heukelom
 • Relatiebeheer: Provincie
 • Rol in regio: Hart van Brabant, Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VR)

E-mail: hans.janssen@oisterwijk.nl

Nevenfuncties

a. Nevenfuncties die samenhangen met het burgemeesterschap:

 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) - 20 uur op jaarbasis
 • Voorzitter commissie Financiën en P&O van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - 10 uur op jaarbasis
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Zeeland West-Brabant - 10 uur op jaarbasis
 • Lid Algemeen Bestuur Hart van Brabant - 10 uur op jaarbasis
 • Lid Districtelijk Driehoeksoverleg Hart van Brabant - 10 uur op jaarbasis
 • Lid Burgemeesterskring Midden-Brabant - 10 uur op jaarbasis

b. Comités/ambassadeurschap (niet betaald/geen tijdsbeslag):

 • Inloophuis Midden-Brabant voor patiënten met kanker en hun naasten, Tilburg
 • Beschermheer Ambrosiusvereniging Oisterwijk/Moergestel
 • Inloophuis Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap Legereenheden (MDKL)
 • NAHuis Tilburg
 • Matthäus Passion Oisterwijk
 • Canon Oisterwijk

c. Nevenfuncties privé:

 • Bestuurslid RK Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten in Nederland en gelieerde stichtingen Nijmegen - 20 uur op jaarbasis, onbetaald
 • Bestuurslid Stichting Natuurpark Efteling Kaatsheuvel - 40 uur op jaarbasis, betaald
 • Voorzitter Stichting Kermiscultuur (Immaterieel erfgoed) - 10 uur op jaarbasis, onbetaald 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Casade Waalwijk - 40 uur op jaarbasis, betaald
 • Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg - 40 uur op jaarbasis, betaald
 • Voorzitter bestuur Steuntichting Souvenir Tilburg - 10 uur op jaarbasis, onbetaald

Wethouder Dion Dankers

 • Jeugdhulp en Wmo
 • Arbeidsmarkt en WSD
 • Sociale Zaken
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Sport
 • Bestuurlijke Vernieuwing
 • Inwonersparticipatie
 • Dienstverlening en I&A

1e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Eric Logister

Overige taken:

 • Projectwethouder van: Den Domp
 • 1e locoburgemeester
 • Kern: Haaren
 • Relatiebeheer: Zuidoost
 • Rol in regio: WSD, GGD, Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant (BJHvB), Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

E-mail: dion.dankers@oisterwijk.nl

Nevenfuncties

a. Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de WSD
 • Afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur WSD in De Schoonmaakcoörperatie
 • Voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur van GGD Hart van Brabant
 • Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • Lid van de landelijke bestuurlijke tafel Jeugd 42 (BJ42)


b. Nevenfuncties privé:

 • Geen

Wethouder Anne Cristien Spekle

 • Financiën
 • Planning & Control
 • Grondzaken
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Openbare Werken
 • Verkeer en Vervoer
 • Economische Zaken
 • Recreatie en Toerisme
 • Cultuur

2e locoburgemeester

Plaatsvervanging door burgemeester Hans Janssen

Overige taken:

 • Projectwethouder van: De Leije
 • Kern: Oisterwijk
 • Relatiebeheer: VNG
 • Rol in regio: Regionale Samenwerking Mobiliteit

E-mail: annecristien.spekle@oisterwijk.nl

Nevenfuncties

a. Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

 • Lid Raad van Toezicht Centrummanagement Oisterwijk


b. Nevenfuncties privé:

 • Geen

Wethouder Eric Logister

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Buitengebied
 • Duurzaamheid
 • Globals Goals
 • Vergunningen, Omgevingswet
 • Wonen
 • Milieu en Afval
 • Natuur en Landschap
 • Monumentenzorg

3e locoburgemeester

Plaatsvervanging door wethouder Dion Dankers

Overige taken:

 • Projectwethouder van: Moergestel - noord/Stokeind
 • Kern: Moergestel
 • relatiebeheer: Noordoost
 • Rol in regio: Omgevingsdienst Midden en Wet Brabant (OMWB)

E-mail: eric.logister@oisterwijk.nl

Nevenfuncties

a. Nevenfuncties die samenhangen met het wethouderschap:

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)


b. Nevenfuncties privé:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Leerrijk!, stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, betaald

Gemeentesecretaris Coen Boode

E-mail: coen.boode@oisterwijk.nl

Nevenfuncties

a. Nevenfuncties die samenhangen met de functie van gemeentesecretaris:

 • Bestuurlijk secretaris van de Vereniging van Brabantse Gemeenten
 • Algemeen commandant bevolkingszorg Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • Districthoofd Hart van Brabant voor de Veiligheidsregio 


b. Nevenfuncties privé:

 • Geen