Verkiezingen Europees Parlement

Donderdag 6 juni zijn de Verkiezingen voor het Europees Parlement. Je brengt je stem uit op kandidaten van een van de Nederlandse partijen die deelnemen. In alle 27 lidstaten vinden de verkiezingen plaats tussen 6 en 9 juni 2024. In het Europees Parlement zitten 720 Europarlementariërs. Daarvan komen 31 parlementsleden uit Nederland. Je kunt niet op kandidaten uit een ander land stemmen. De Europese verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats. 

Wie mag er stemmen

Om je stem uit te mogen brengen op 6 juni moet je:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • of lid zijn van een andere EU-lidstaat
 • 18 jaar of ouder zijn
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Dit gebeurt alleen bij bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld na een uitspraak van een rechter. 

Nodig om te stemmen

Via de post krijg je een stempas. Deze krijg je uiterlijk 23 mei. De stempas neem je samen met een legitimatiebewijs mee naar het stembureau. Voor het stembureau is jouw stempas het bewijs dat je jouw stem nog niet bij een ander stembureau hebt uitgebracht. Je mag in onze gemeente zelf bepalen bij welk stembureau je stemt. Op je stempas staat vermeld welk stembureau voor jou het dichtst in de buurt is. Ook krijg je via de post een kandidatenlijst. Hierop staan alle partijen en kandidaten waarop je kan stemmen. De kandidatenlijst krijg je uiterlijk 31 mei.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Ben je jouw stempas kwijt, is deze beschadigd of heb je geen stempas gekregen? Vraag dan vanaf 23 mei een nieuwe stempas aan. Je kunt ook vanaf 23 mei een nieuwe stempas aanvragen bij de balie van het gemeentekantoor. Dat kan tot woensdag 5 juni 12.00 uur. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Vergeet niet om je identiteitsbewijs mee te nemen.

Stemmen in een andere gemeente (aanvragen kiezerspas)

Wil je stemmen in een andere gemeente? Dan kun je een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot en met 3 juni. Ook kun je schriftelijk (pdf, 604 kb)  of aan de balie van het gemeentekantoor tot 5 juni 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Vergeet niet je identiteitsbewijs mee te nemen.

Machtigen

Kun je zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld door werk of ziekte? Je kunt dan een andere kiezer machtigen om voor jou te stemmen. Dat kan op 3 manieren.

 1. via de stempas (= onderhandse volmacht)
 2. schriftelijk via het formulier 'Aanvragen volmacht (pdf, 205 kb) '. Dit regel je voor maandag 3 juni
 3. online

Geef de gemachtigde je stempas(sen) mee en een kopie van je identiteitsbewijs. Met de app 'KopieID' van de Rijksoverheid maak je op een veilige manier een kopie van je identiteitsbewijs. Het mag ook een goed leesbare foto van je identiteitsbewijs op je mobiele telefoon zijn. Je kunt maximaal 2 andere kiezers machtigen. 

Schriftelijke volmacht aanvragen

Wil je iemand machtigen die niet in de gemeente Oisterwijk woont? Of lukt het niet om iemand te machtigen via de stempas omdat je bijvoorbeeld in het buitenland bent? Vraag de schriftelijke volmacht dan online aan of via het formulier Aanvragen volmacht (pdf, 205 kb) . Vul het formulier in en stuur het naar verkiezingen@oisterwijk.nl. Je mag het ingevulde formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentekantoor. Het verzoek moet vóór 3 juni bij ons binnen zijn.

Hulp bij stemmen

Zelfstandig stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je in een rolstoel zit of niet goed kunt zien. Om te zorgen dat je toch zo zelfstandig mogelijk kunt stemmen, zijn er een aantal zaken geregeld in het stembureau. Zo zijn er bijvoorbeeld hulpmiddelen aanwezig. Wil je hier meer informatie over? Bel dan naar (013) 529 13 11.

Stembureaus

De stembureaus zijn op 6 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. Je mag zelf kiezen op welk stembureau jij je stem uitbrengt. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk, behalve de Kerkhovense Molen.

Oisterwijk

 • Het Raadhuis, De Lind 56, Oisterwijk
 • Atelier De Krekul, Nic. Van Eschstraat 30, Oisterwijk
 • Wijkcentrum De Waterhoef, Terburghtweg 1A, Oisterwijk
 • Kerkhovense Molen, Langvennen-Oost 120, Oisterwijk
 • Brede school De Bunders, Frans Halsstraat 34, Oisterwijk
 • Ontmoetingscentrum De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk
 • 2College Durendael, Van Kemenadelaan 5, Oisterwijk
 • Wijkcentrum Pannenschuur, Lavendel 9 Oisterwijk
 • Thebe De Vloet, Vloeiweg 85, Oisterwijk
 • Europees Keramisch Werkcentrum, Almystraat 10, Oisterwijk

Moergestel

 • Cultureel Centrum Den Boogaard, Sint Jansplein 5, Moergestel
 • Park Stanislaus, Kloosterdreef 3, Moergestel

Haaren

 • Voormalig gemeentehuis Haaren, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren

Locaties aanplakborden

Doet jouw politieke partij mee aan de verkiezingen op 23 mei? Vanaf 29 april staan er op verschillende locaties in Oisterwijk, Moergestel en Haaren verkiezingsborden waar je je verkiezingsposters op mag plakken. 

Oisterwijk

 • Tilburgseweg (tegenover Willem de Zwijgerlaan bij de bushalte)
 • Pannenschuurlaan (tegenover de molen)
 • Pannenschuurplein
 • Sportlaan (hoek Moergestelseweg)
 • Burgermeester Verwielstraat (hoek Groenstraat)
 • Laarakkerweg (hoek Haarenseweg)
 • Terburghtweg (hoek secr. v/d Hoevelstraat)
 • Joannes Lenartsstraat (hoek Spoorlaan)
 • Gemullehoekenweg (Hertenkamp)
 • Spoorlaan (parkeerplaats Jumbo)

Moergestel

 • Raadhuisstraat (langs de stroom)
 • Tilburgseweg (hoek Akkerweg)
 • De Scheerman (hoek Schoolstraat)

Haaren

 • Monseigneur Bekkersplein 7 (plantsoen naast Rabobank)
 • Gazon Groenplein-Groenpleinstraat 2

Belangrijk om te weten

Plak de affiches aan met een behangplaksel van goede kwaliteit die je koopt bij schilderbedrijven. Gebruik geen andere hechtmiddelen zoals punaises of lijm. De verkiezingsborden bestaan uit 2 delen naast elkaar, ieder 1.20 meter hoog en 2,5 meter breed. Heb je nog vragen? Bel dan (013) 529 13 11.

Zittingen Gemeentelijk Stembureau

Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) controleert de uitslag van de stembureaus tijdens een 1e openbare zitting. Tijdens de 2e openbare zitting stelt het GSB het definitieve gemeentetotaal vast.

Openbare zittingen

 • De 1e openbare zitting van het GSB is op vrijdag 7 juni om 09.00 uur op het gemeentekantoor, De Lind 44, 5061 HX te Oisterwijk.
 • De 2e openbare zitting van het GSB is op maandag 10 juni om 10.00 uur op het gemeentekantoor, De Lind 44, 5061 HX te Oisterwijk.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het GSB controleert tijdens de zitting de tellingen van de processen-verbaal van de stembureaus en wordt bepaald of er hertellingen op stembureauniveau nodig zijn. Eventuele fouten worden hersteld. Vervolgens stelt het GSB ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. Hierna wordt de zitting geschorst. Omdat in Europa niet overal op dezelfde dag wordt gestemd, wordt de uitslag niet bekend gemaakt aan de aanwezigen en het proces-verbaal wordt nog niet ondertekend.
De zitting wordt op maandagochtend vanaf 10.00 uur hervat. In deze zitting wordt het proces-verbaal van het GSB ondertekend. De voorzitter van het GSB maakt de uitslag bekend.
De verkiezingsuitslag van de gemeente Oisterwijk wordt zo snel mogelijk na de afronding van de hervatte zitting op deze verkiezingspagina gepubliceerd.