Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en onderzoekt het beleid dat wij uitvoeren. 

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Zij zijn geen ambtenaar, collegelid, raadslid of commissielid van onze gemeente.

De 3 leden zijn:

 • RenĂ© de Bonte, voorzitter
 • Harry ten Caten, lid
 • Rob Paulussen, lid

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt ons beleid per thema op:

 • Doeltreffendheid: heeft het beleid effect gehad, dat de gemeente ook echt voor ogen had?
 • Doelmatigheid: is het doel met zo min mogelijk inzet van bijvoorbeeld personeel of tegen zo laag mogelijke kosten?

Zij onderzoekt op een objectieve en onafhankelijke manier. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek uitgevoerd wordt. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder partijpolitiek oordeel. 

De manier van werken van de rekenkamercommissie staat in:

  Voorstel voor een onderzoek

  Heb je een idee voor een onderwerp dat de rekenkamercommissie kan onderzoeken? Mail dat dan naar griffie@oisterwijk.nl.

  In je mail moet het volgende staan:

  • naam
  • telefoonnummer 
  • e-mailadres
  • het onderwerp
  • waarom je denkt dat er een onderzoek nodig is

  Afgeronde onderzoeken

  Er staat een overzicht online met alle afgeronde onderzoeken en jaarverslagen van de rekenkamercommissie. 

  Contact

  Voor meer informatie over de rekenkamercommissie neem je contact op met Aletta van der Veen: aletta.vanderveen@oisterwijk.nl.