De Rekenkamer

De Rekenkamer helpt de gemeenteraad door onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het uitvoerende beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente. De leden zijn extern en niet betrokken bij de gemeente(-raad).

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De resultaten van het onderzoek worden besproken in de raad. De raad bepaalt daarna zelf of zij de aanbevelingen van de Rekenkamer wil opvolgen.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Zij zijn geen ambtenaar, collegelid, raadslid of commissielid van onze gemeente.

De 3 leden zijn:

 • RenĂ© de Bonte, voorzitter
 • Harry ten Caten, lid
 • Vanaf 1-1-2024 is er een vacature voor een lid

Ambtelijk secretaris

 • Aletta van der Veen

Taken

De manier van werken van de rekenkamer staat in:

  Voorstel voor een onderzoek

  Heb je een idee voor een onderwerp dat de rekenkamer kan onderzoeken? Mail dat dan naar griffie@oisterwijk.nl.

  In je mail moet het volgende staan:

  • naam
  • telefoonnummer 
  • e-mailadres
  • het onderwerp
  • waarom je denkt dat er een onderzoek nodig is

  Afgeronde onderzoeken

  Er staat een overzicht online met alle afgeronde onderzoeken en jaarverslagen van de rekenkamer. 

  Contact

  Voor meer informatie over de rekenkamer neem je contact op met Aletta van der Veen: aletta.vanderveen@oisterwijk.nl.