Bekendmakingen en regelgeving

Al onze regelgeving en officiële bekendmakingen publiceren wij op overheid.nl. Zoals berichten over bouwplannen, vergunningen, verkeersbesluiten of nieuwe verordeningen. Je gebruikt de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' als je op de hoogte wil zijn van officiële bekendmakingen. 

E-mailservice

Gebruik de e-mailservice ‘berichten over uw buurt’ als je op de hoogte wil zijn van officiele bekendmakingen en kennisgevingen in jouw buurt. Je krijgt dan automatisch een e-mail over ruimtelijke plannen, verordeningen, aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en verkeersmaatregelen.

Bekendmakingen in de krant

Naast de publicaties op overheid.nl publiceren wij elke week een korte samenvatting van de bekendmakingen en kennisgevingen in de wekelijkse gemeentepagina in de Nieuwsklok. 

Verordeningen en beleidsregels

Onze actuele verordeningen en beleidsregels vind je op overheid.nl.

Zienswijze, bezwaar of beroep

Bij sommige bekendmakingen of kennisgevingen kun je bezwaar maken, een zienswijze indienen of in beroep gaan. Je leest in de bekendmaking of kennisgeving hoe je een zienswijze indient, bezwaar maakt of hoe je in beroep kan gaan. De bekendmakingen staan op www.overheid.nl. Als je de bijbehorende stukken wilt inzien, maak je een afspraak via (013) 529 13 11