Economische visie

De verschillende gezichten van Oisterwijk vormen de bouwstenen van het lokale economische DNA. De beelden komen samen in twee pijlers Ondernemen en Verblijven met als kernwaarden ondernemerschap, kwaliteit, vakmanschap, Brabantse gemoedelijkheid, bourgondisch en een hoog arbeidsethos. De pijlers en kernwaarden verbinden de ogenschijnlijke tegenstellingen. Een divers en verrassend karakter past beter bij Oisterwijk dan een (meer) eenzijdige.

In deze beknopte rapportage is de economische visie in het kort uiteengezet en wordt extra informatie gegeven over het functioneren van de huidige lokale economie van Oisterwijk en het economische DNA van de gemeente.