Contact met de raad

Je stuurt een mail of schrijft een brief om contact op te nemen met de raad. 

Mail of brief

Brief aan de gemeenteraad

Bericht aan raad

Een bericht aan de gemeenteraad staat meteen op de lijst van ingekomen stukken. De inhoud is meteen beschikbaar voor raads- en commissieleden van onze gemeente, maar niet voor andere personen.

Openbaar

Berichten aan de gemeenteraad zijn openbaar, tenzij je dit anders aangeeft. Persoonlijke gegevens in jouw brief worden door de griffie niet bekend gemaakt. De gegevens zijn alleen in te zien voor raads- en commissieleden. Op het openbare deel van het raadsinformatiesysteem staat een overzicht van alle berichten die de gemeenteraad heeft gekregen. 

Privé

Als de inhoud van jouw brief niet gedeeld mag worden met bijvoorbeeld de pers, dan geef je dit duidelijk aan in jouw begeleidende brief. De griffie stuurt jouw bericht dan door aan de raadsfracties en plaatst jouw bericht niet op de lijst van ingekomen stukken. 

Opvragen stukken bij griffie

Wil je 1 van de berichten die de gemeenteraad heeft gekregen lezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@oisterwijk.nl. Je krijgt dan een versie van het bericht zonder persoonsgegevens van de verzender. Hiermee voldoen wij aan de wet Autoriteit Persoonsgegevens (AVG).  

De griffie levert de door jouw opgevraagde stukken binnen 2 weken aan via e-mail. Is het meer dan 1 stuk? Dan bundelt de griffie de berichten en legt deze voor je ter inzage op het gemeentekantoor. De griffie neemt contact met je op voor het maken van een afspraak.