Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord "Gezamenlijk perspectief over grenzen heen" geeft de raad richting voor het maken van keuzes in de komende jaren. Dit doet ze door randvoorwaarden en een aantal belangrijke thema's te noemen. De randvoorwaarden geven aan hoe we onze gemeente willen besturen, hoe we onze inwoners en bedrijven hierbij betrekken en hoe we omgaan met geld dat we hebben.