Asbest verwijderen

Als je asbest verwijdert uit je woning doe je een sloopmelding. Dit doe je uiterlijk 5 werkdagen voordat je begint met slopen. Je mag maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per adres wegbrengen naar de milieustraat. Met vragen over asbest kun je terecht bij de Asbesttelefoon.

De Asbesttelefoon

Je kunt met al je vragen over asbest, asbest verwijderen, hoe het zit met je sloopmelding en andere vragen terecht bij de Asbesttelefoon.

De Asbesttelefoon is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kun je jouw vragen stellen via Whatsapp.

Stappenplan asbest verwijderen

Op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vind je een stappenplan voor het verwijderen van asbest.

Wat je zelf mag verwijderen

  • Asbest dat in geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal zit
  • Asbest in vloertegels of in niet-gelijmde vloerbedekking
  • Asbest in losliggende objecten (voorbeeld: bloembak)

Dit asbest is bij elkaar maximaal 35 m2 per woning en is niet afkomstig uit een bedrijf of gebruikt voor uitoefening van een beroep. 

Indienen sloopmelding

Maak minstens 5 werkdagen voor de asbestverwijdering een sloopmelding. Je mag pas starten met het verwijderen van het asbest als je een brief hebt ontvangen waarin staat dat je het asbest zelf mag gaan verwijderen. Je mag ook starten als je niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie hebt ontvangen.

Hoe je asbest inlevert

  • Pak het asbest goed in, in stevig plastic en daarna in speciale asbestzakken
  • Asbest verdacht materiaal beschouwen we ook als asbest

Hoe verwijderen en inpakken

  • Maak gebruik van een mondkapje en wegwerkoveral
  • Maak het te verwijderen asbest nat
  • Voorkom dat het asbest breekt
  • Maak je schoenen schoon na afloop
  • Plak scherpe randen en hoeken af