Asbest verwijderen

Als je asbest verwijdert uit je woning doe je een sloopmelding. Dit doe je uiterlijk 5 werkdagen voordat je begint met slopen. Je mag maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per adres wegbrengen naar de milieustraat. Met vragen over asbest kun je terecht bij de Asbesttelefoon.

Wat je zelf mag verwijderen

  • Asbest dat in geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal zit
  • Asbest in vloertegels of in niet-gelijmde vloerbedekking
  • Asbest in losliggende objecten (voorbeeld: bloembak)

Dit asbest is bij elkaar maximaal 35 m2 per woning en is niet afkomstig uit een bedrijf of gebruikt voor uitoefening van een beroep. 

Indienen sloopmelding

Maak minstens 5 werkdagen voor de asbestverwijdering een sloopmelding. Je mag asbest gaan verwijderen als je binnen 5 werkdagen een brief krijgt waarin staat dat je zelf mag gaan verwijderen. Krijg je geen reactie op je sloopmelding binnen 5 werkdagen? Dan mag je ook gaan starten met het verwijderen van het asbest. 

Hoe je asbest inlevert

  • Pak het asbest goed in, in stevig plastic en daarna in speciale asbestzakken
  • Asbest verdacht materiaal beschouwen we ook als asbest

Hoe verwijderen en inpakken

  • Maak gebruik van een mondkapje en wegwerkoveral
  • Maak het te verwijderen asbest nat
  • Voorkom dat het asbest breekt
  • Maak je schoenen schoon na afloop
  • Plak scherpe randen en hoeken af

Op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant staat alle informatie over het afvoeren van asbest. 

De Asbesttelefoon

Je kunt met al je vragen over asbest, asbest verwijderen, hoe het zit met je sloopmelding en andere vragen terecht bij de Asbesttelefoon.