Verlengingsbesluit, Burgemeester de Keijzerplein 12 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw

woensdag 22 mei 2024
Type bekendmaking: omgevingsvergunningVerlengingsbesluit, Burgemeester de Keijzerplein 12 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Burgemeester de Keijzerplein 12 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw. Zaaknummer 1019729, ingediend op 26-03-2024; Bouwactiviteit (omgevingsplan)