Verleende vergunning aan Stichting Trekkertrek Heukelom voor het houden van Trekker Trek op 20 en 21 april 2024 in een tent en op een terrein gelegen aan de Spoordijk 8 in Heukelom

woensdag 10 april 2024
Type bekendmaking: omgevingsvergunningVerleende vergunning aan Stichting Trekkertrek Heukelom voor het houden van Trekker Trek op 20 en 21 april 2024 in een tent en op een terrein gelegen aan de Spoordijk 8 in Heukelom

De burgemeester van de gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend aan:

  • Stichting Trekkertrek Heukelom voor het houden van Trekker Trek op zaterdag 20 april 2024 van 17.00 uur tot 01.00 uur en zondag 21 april 2024 van 09.00 uur tot 22.00 uur in een tent en op een terrein gelegen aan de Spoordijk 8 in Heukelom. Verzonden aan aanvrager op 03-04-2024

 

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen (www.oisterwijk.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt (dit is de dag waarop het besluit naar de aanvrager is verzonden), naar de burgemeester van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Eisen bezwaar

Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

  • de redenen van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.