Besluitenlijst college 2 april 2024 gemeente Oisterwijk

woensdag 10 april 2024
Type bekendmaking: overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 2 april 2024 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 2 april 2024 de volgende besluiten genomen:

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schoolstraat 67

Het college heeft besloten om het gewijzigde bestemmingsplan Schoolstraat 67 te Moergestel, dat voorziet in gedeeltelijke sloop van de bestaande aanbouwen van de bestaande woning, splitsing van het perceel en nieuwbouw van één woning op het perceel aan Schoolstraat 67 te Moergestel, ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schoolstraat 67

Het college heeft besloten om het gewijzigde bestemmingsplan Schoolstraat 67 te Moergestel, dat voorziet in gedeeltelijke sloop van de bestaande aanbouwen van de bestaande woning, splitsing van het perceel en nieuwbouw van één woning op het perceel aan Schoolstraat 67 te Moergestel, ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Vaststelling BP Oostelvoortjes 19 Moergestel

Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan Oostelvoortjes 19 Moergestel voor vaststelling aan de raad voor te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in het beëindigen van een konijnenhouderij om plaats te maken voor een uitbreiding van verblijfsrecreatie. Het reeds aanwezige plantenteeltbedrijf blijft bestaan.

 

Bestemmingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel

Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan Oirschotseweg 76 Moergestel voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Aanpassen GR OMWB

Het college heeft de gemeenteraad toestemming gevraagd om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 vast te stellen.

 

Vaststellen Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) OMWB 2024-2027

Het college heeft besloten het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) OMWB 2024-2027 vast te stellen. Dit document vormt de basis voor de uniforme regionale uitvoering van het basistakenpakket dat door de OMWB wordt uitgevoerd.

 

Raadsinformatiebrief Wateroverlast december 2023 tot en met februari 2024

Het college heeft besloten de raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de wateroverlast die van december 2023 tot en met februari 2024 optrad.