Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Oisterwijk

woensdag 13 maart 2024
Type bekendmaking: ander besluit van algemene strekkingBesluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat het heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding 'Vertrokken Onbekend Waarheen'. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters, geboortedatum

van den Hout, M 24-08-1989

Predescu, C.D. 13-10-1987

Draghici, I.L. 20-05-1985

Visan, E.A. 05-01-2000

Buzdugan, C.L. 28-07-1999

Prus, E.K. 25-01-1994

Huseynov, E. 17-12-1982

 

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen (www.oisterwijk.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt, naar het college van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een ingediend bezwaarschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Eisen bezwaar

Een bezwaarschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

  • de redenen van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.