Aangevraagde omgevingsvergunning, Hoogstraat 7 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande binnenkozijnen

woensdag 10 april 2024
Type bekendmaking: omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning, Hoogstraat 7 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande binnenkozijnen

Hoogstraat 7 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande binnenkozijnen. Zaaknummer 1019944, ingediend op 28-03-2024 (Bouwwerk slopen in een gemeentelijk beschermd of rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht)

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar administratievergunningen@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het zaaknummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag een besluit is genomen.