Aangevraagde omgevingsvergunning, Donkhorst 4 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw

woensdag 22 mei 2024
Type bekendmaking: omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning, Donkhorst 4 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw

Donkhorst 4 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw. Zaaknummer 1021632, ingediend op 13-05-2024; Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar administratievergunningen@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het zaaknummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag een besluit is genomen.