Aangevraagde omgevingsvergunning, De Lind 37 Oisterwijk, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame

woensdag 10 april 2024
Type bekendmaking: omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning, De Lind 37 Oisterwijk, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame

De Lind 37 Oisterwijk, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame. Zaaknummer 1020198, ingediend op 04-04-2024; Bouwactiviteit (omgevingsplan), Handelsreclame maken of voeren

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar administratievergunningen@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het zaaknummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag een besluit is genomen.