Aangevraagde omgevingsvergunning, Bet Vosstraat 8 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

woensdag 10 april 2024
Type bekendmaking: omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning, Bet Vosstraat 8 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Bet Vosstraat 8 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis. Zaaknummer 1020095, ingediend op 02-04-2024; Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar administratievergunningen@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het zaaknummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag een besluit is genomen.