Oorlog in Oekraïne

Inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom leven mee met vluchtelingen uit Oekraïne en hebben vragen over de situatie. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In Oekraïne maar ook in Nederland. De overheid regelt zo snel mogelijk opvang voor vluchtelingen. Inwoners en organisaties zetten hulpacties op. Op deze pagina beantwoorden we zoveel mogelijk vragen. Door de veranderlijke situatie hebben we nog niet op alle vragen een antwoord.

De gemeente krijgt veel vragen van inwoners over de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen bij iemand thuis of wat inwoners kunnen doen om te helpen. Hieronder vindt u meer informatie over het aanmelden van opvanglocaties en de antwoorden op de veelgestelde vragen over de oorlog in Oekraïne.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Heeft u een accommodatie in de gemeente Oisterwijk die u als opvanglocatie wilt aanmelden? Meld deze dan aan via gemeente@oisterwijk.nl. Zet bij het onderwerp in de mail: aanmelding opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne. U krijgt dan van ons een reactie.

Kan ik geld of spullen doneren?

Veel inwoners in Oisterwijk willen goederen, fietsen en kleding doneren voor Oekraïense vluchtelingen. Dit is hartverwarmend en hard nodig! Sociaal Huis zorgt voor het inventariseren van de behoefte aan kleding en spullen, en organiseert het inzamelpunt. Hierdoor wordt het aanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd. Wil je iets brengen of halen? Neem dan contact op via (06) 51 76 60 78 of info@sociaalhuisoisterwijk.nl

Voor het doneren van geld voor hulpgoederen en medische hulp kun je terecht bij het Rode Kruis Nederland. Geld doneren kan ook via Giro555. Lees meer op de site van het Rode Kruis.

Lokale initiatieven vind je op https://www.oisterwijknieuws.nl/tag/oekraine/  

Kan ik vluchtelingen opvangen in mijn huis?

Wilt u vluchtelingen opvangen in uw huis? Dan kunt u zich aanmelden bij de website van de organisatie TakeCareBnB. U wordt dan gebeld voor een screeningsgesprek. U moet ook een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Vervolgens krijgt u te horen of u geschikt bent en wat het eventuele vervolg is. 

 

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht met hulpvragen?

VluchtelingenWerk 

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Oisterwijk. Het gaat om een welkom, een intake, voorlichting en advies en het bieden van informatie over inschrijven BRP, een bankrekening, leefgeld en algemene voorzieningen in gemeente Oisterwijk.
VluchtelingenWerk houdt elke donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur een spreekuur op de 1e etage in Tiliander. Dit spreekuur is samen met andere maatschappelijke organisaties zodat er altijd een antwoord is op de vraag.

Naast, en in veel gevallen nog voor, het persoonlijk bieden van informatie en begeleiding op de spreekuren, biedt VluchtelingenWerk telefonisch, per email en online actuele informatie:

  • De website www.nederlandvoorvluchtelingen.nl biedt actuele informatie aan iedereen die vluchtelingen wil ondersteunen. Je vindt er antwoord op veelgestelde vragen en verwijzing naar ketenpartners en relevante organisaties
  • De informatielijn 020-3001414 en het mailadres Oekraïne@vluchtelingenwerk.nl zijn dagelijks bereikbaar voor Oekraïense vluchtelingen en (particuliere) hulpaanbieders
     

RefugeeHelp.nl

De website RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.

Rode Kruis

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis: 06-48158053. Daar worden zij zowel in het Engels als Oekraïens geholpen. 

 

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen leefgeld krijgen?

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven kunnen leefgeld krijgen. Als vluchtelingen in een gastgezin verblijven, moeten zij zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar zij verblijven. Leefgeld wordt alleen uitgegeven als vluchtelingen staan ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak via deze website

 

 

Waar kan ik terecht met vragen over mijn opvang of hulp?

RefugeeHelp.nl

De website RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. RefugeeHelp.nl is een platform voor den door vluchtelingen.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige informatielijn geopend voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen. Het informatienummer is 070-4455888. 

Vangt de gemeente Oisterwijk vluchtelingen op?

Alle veiligheidsregio’s hebben via de Rijksoverheid de opdracht gekregen om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Oisterwijk maakt deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, district Hart van Brabant. We willen de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk ontvangen. Naast de gemeentelijke opvangplekken zijn er ook particulieren die opvangplekken ter beschikking stellen. Op dit moment (mei 2022) hebben we 10 2-persoons opvangplekken in Oisterwijk. Half mei 2022 verblijven er 8 mensen in een gemeentelijke opvangplek en 76 mensen verblijven bij particulieren.We onderzoeken of er nog meer mogelijkheden zijn waar we een aantal stabiele tijdelijke opvangplekken kunnen realiseren.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvangplekken in de regio Midden- en West Brabant wordt centraal gecoördineerd vanuit Breda. Wilt je in aanmerking komen voor een gemeentelijke opvangplek in deze regio, neem dan contact op met het regionaal aanmeld- en coördinatiepunt in Breda, 06-27017459.

 

 

Wat is het effect op de veiligheid in Nederland?

Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen ten aanzien van Nederland. De ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel op. We kunnen het effect op onze regio nog niet goed inschatten. We bereiden ons wel voor op een aantal veiligheidsthema's. Lees meer hierover op de website van de Veiligheidsregio.

Kan ik vrijwilligerswerk doen?

De inzet van vrijwilligers is hard nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. Meer informatie hierover vind je op de website van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), op de website van vluchtelingenwerk en op de website van stichting vluchteling.

Is er ook hulp voor (mensen met) huisdieren uit Oekraïne?

De vreselijke oorlog in Oekraïne is niet alleen een ramp voor mensen maar ook voor dieren. We hebben allemaal de beelden gezien van vluchtende families, die vaak met hun huisdier onder de arm de grens proberen te bereiken. 
Om mensen die huis en haard hebben moeten ontvluchten en in Nederland zijn aangekomen gedeeltelijk te ontzorgen, heeft een groot aantal dierenhulporganisaties de handen ineen geslagen en één meldpunt opgezet om hulp te bieden en te coördineren.

Telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl zijn opengesteld voor gevluchte Oekraïners die hulp nodig hebben voor hun dieren. Ook organisaties en mensen die hulp bieden en bijvoorbeeld vluchtelingen met dieren opvangen kunnen bij het meldpunt voor assistentie terecht. Voor meer informatieop de website van dieren uit Oekraïne.
 

Overige vragen

Wij kunnen op dit moment nog niet alle vragen beantwoorden. We hebben nog geen volledig beeld van de ontwikkelingen. De komende tijd blijft de gemeente volgen welke hulp en ondersteuning vanuit Oisterwijk nodig zijn.