Oostflank

Samen met de gemeente Tilburg gaan we het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. We noemen dit de ‘Oostflank’.


Gebiedsontwikkeling de Oostflank

In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw.


Gebied Oostflank


Proces tot nu toe

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid om samen met de gemeente Tilburg te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Kijk de bijeenkomst terug op de website van de gemeenteraad.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oisterwijk en Tilburg in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Inmiddels bevindt ‘Koersdocument Oostflank SRBT’ zich in de laatste afrondende fase. Het Koersdocument moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. Je leest het in het nieuwsbericht van 2 februari en het meest recente nieuwsbericht van 24 mei.


Meer weten?

Lees het volledige Koersdocument Oostflank.

Er zijn verschillende bijlagen beschikbaar, zoals de reacties die binnen zijn gekomen op het concept Koersdocument. Deze bijlagen vind je op het raadsinformatiesyteem.

Eerdere documenten:

  • Uitgangspunten koersdocument  (pdf, 9.234 kb) (informatie panelen getoond tijdens de informatie-avonden)
  • Oostflank koersdocument: (pdf, 1.403 kb) (informatie panelen getoond tijdens de informatie-avonden)
  • In het concept Koersdocument Oostflank is opgenomen dat er behoefte is aan 5 tot 8 hectare extra bedrijfsruimte in de gemeente Oisterwijk. Stec Groep heeft de behoefte aan bedrijventerreinenuitbreiding (pdf, 1.396 kb)  onderzocht. 


Reageren?

Dat kan door een mail te sturen naar oostflank@oisterwijk.nl.


Planning

2020 - 2021

In 2020 startten de eerste verkenningen om samen met de gemeente Tilburg een Koersdocument op te stellen. Eind 2021 is het besluit genomen om hier samen mee aan de slag te gaan.

2022

In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd in een raadsbijeenkomst in Tilburg voor beide raden. Eind 2022 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd om op te halen wat onze inwoners belangrijk vinden voor het koersdocument.

September 2023

Het concept koersdocument Oostflank is op 22 september vrijgegeven zodat we het gesprek kunnen voeren met met bewoners, allerlei betrokken organisaties en de gemeenteraden. Reacties kunnen tot 10 november worden ingediend via het reactieformulier op deze pagina of via mail oostflank@oisterwijk.nl.

Oktober 2023

We organiseren 3 bijeenkomsten voor inwoners, voor ieder dorp één. Daar komen de specifieke onderwerpen voor dat dorp aan bod. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 11 oktober 2023 in Den Domp in Haaren (over Haaren)
  • 23 oktober 2023 in Den Boogaard in Moergestel (over Moergestel)
  • 25 oktober 2023 bij Mie Pieters in Heukelom (over Oisterwijk en Heukelom)

November 2023

In november 2023 worden de gemeenteraden bijgepraat over het koersdocument en alle ontvangen reacties. Daarna volgen er collegebesluiten in Tilburg en Oisterwijk.

Februari/maart 2024

Op 22 februari is een inspraakavond geweest speciaal voor inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden om de raad over dit onderwerp te spreken. Op 26 februari gingen raadsleden met elkaar in gesprek over het Koersdocument. Op 7 maart volgde de raadsvergadering waar de raad kon aangeven welke aanpassingen voor Oisterwijk nog nodig zijn. In beide gemeenteraden is verzocht om opnieuw het gesprek aan te gaan met onder andere Treeport en ZLTO. Om de gewenste gesprekken te kunnen voeren en de uitkomsten zorgvuldig in het Koersdocument te kunnen verwerken is de vaststelling van het Koersdocument Oostflank in beide gemeenteraden met 1 maand doorgeschoven.

Juni / juli 2024

In juni/juli 2024 hebben beide gemeenteraden het laatste woord. Het eindvoorstel voor het definitieve Koersdocument Oostflank kan dan naar verwachting door de raden van Oisterwijk (27 juni) en Tilburg (1 juli) worden vastgesteld. In afstemming met de agendacommissie wordt bekeken hoe, of en op welke datum een raadsontmoeting en/of raadsplein plaatsvinden. Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen en projecten die al deze doelstellingen in de komende jaren gaan uitwerken.


Contactpersoon

  • Patrice Kuypers (projectleider gemeente Oisterwijk)
  • Telefoon: (013) 529 13 11