Oostflank

Samen met de gemeente Tilburg gaan we het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. We noemen dit de ‘Oostflank’.


Gebiedsontwikkeling de Oostflank

In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw.


Gebied Oostflank


Proces tot nu toe

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid om samen met de gemeente Tilburg te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Kijk de bijeenkomst terug op de website van de gemeenteraad.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oisterwijk en Tilburg in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Inmiddels bevindt ‘Koersdocument Oostflank SRBT’ zich in de laatste afrondende fase. Het Koersdocument moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. Je leest het in het nieuwsbericht van 2 februari.


Meer weten?

Lees het volledige Koersdocument Oostflank.

Er zijn verschillende bijlagen beschikbaar, zoals de reacties die binnen zijn gekomen op het concept Koersdocument. Deze bijlagen vind je op het raadsinformatiesyteem.

Eerdere documenten:

 • Uitgangspunten koersdocument  (pdf, 9.234 kb) (informatie panelen getoond tijdens de informatie-avonden)
 • Oostflank koersdocument: (pdf, 1.403 kb) (informatie panelen getoond tijdens de informatie-avonden)
 • In het concept Koersdocument Oostflank is opgenomen dat er behoefte is aan 5 tot 8 hectare extra bedrijfsruimte in de gemeente Oisterwijk. Stec Groep heeft de behoefte aan bedrijventerreinenuitbreiding (pdf, 1.396 kb)  onderzocht. 

Laat de raad weten wat je vindt van het koersdocument Oostflank

Inmiddels bevindt 'Koersdocument Oostflank' zich in de laatste, afrondende fase. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden hebben eerder al aan kunnen geven wat ze ervan vinden. Met de ontvangen reacties is het concept Koersdocument op vele punten aangescherpt. Je kunt nu van de gelegenheid gebruik maken om de raad van Oisterwijk te laten weten wat je vindt van het concept koersdocument Oostflank zoals het er nu ligt. 

Wil je inspreken, dan krijg je daarvoor 3 minuten de tijd. Daarna kan de raad vragen aan jou stellen. De avond is verdeeld in tijdsblokken, daarom is het belangrijk dat jij je aanmeldt met onderstaand formuiler.

Nog even op een rij:

 • Inspreken kan tijdens het raadsplein van 22 februari
 • Aanmelden kon tot maandag 19 februari 10.00 uur
 • De avond start om 19.00 uur in het Raadhuis, De Lind 56 in Oisterwijk
 • Je krijgt 3 minuten spreektijd en daarna kunnen raads- en commissieleden vragen aan je stellen
 • Uiterlijk 21 februari krijg je een mail met een richttijd wanneer je aan de beurt bent
 • Natuurlijk ben je de hele avond welkom als je dat wilt.

Vervolg

Op 26 februari 2024 bespreken raads- en commissieleden het koersdocument inhoudelijk. Belangstellenden zijn daarbij welkom om te luisteren. Aanvang is om 20.30 uur in het Raadhuis. Op 7 maart volgt dan de raadsvergadering waar de raad kan aangeven welke aanpassingen voor Oisterwijk nog nodig zijn. Het eindvoorstel voor het definitieve Koersdocument Oostflank kan dan naar verwachting in mei door de raden van Tilburg en Oisterwijk worden vastgesteld.


Reageren?

Dat kan door een mail te sturen naar oostflank@oisterwijk.nl.


Planning

2020 - 2021

In 2020 startten de eerste verkenningen om samen met de gemeente Tilburg een Koersdocument op te stellen. Eind 2021 is het besluit genomen om hier samen mee aan de slag te gaan.

2022

In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd in een raadsbijeenkomst in Tilburg voor beide raden. Eind 2022 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd om op te halen wat onze inwoners belangrijk vinden voor het koersdocument.

September 2023

Het concept koersdocument Oostflank is op 22 september vrijgegeven zodat we het gesprek kunnen voeren met met bewoners, allerlei betrokken organisaties en de gemeenteraden. Reacties kunnen tot 10 november worden ingediend via het reactieformulier op deze pagina of via mail oostflank@oisterwijk.nl.

Oktober 2023

We organiseren 3 bijeenkomsten voor inwoners, voor ieder dorp één. Daar komen de specifieke onderwerpen voor dat dorp aan bod. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 11 oktober 2023 in Den Domp in Haaren (over Haaren)
 • 23 oktober 2023 in Den Boogaard in Moergestel (over Moergestel)
 • 25 oktober 2023 bij Mie Pieters in Heukelom (over Oisterwijk en Heukelom)

November 2023

In november 2023 worden de gemeenteraden bijgepraat over het koersdocument en alle ontvangen reacties. Daarna volgen er collegebesluiten in Tilburg en Oisterwijk.

Februari/maart 2024

Op 22 februari is een inspraakavond speciaal voor inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden om de raad over dit onderwerp te spreken. Op 26 februari gaan raadsleden met elkaar in gesprek over het Koersdocument. Op 7 maart volgt dan de raadsvergadering waar de raad kan aangeven welke aanpassingen voor Oisterwijk nog nodig zijn.

Mei 2024

In mei 2024 hebben beide gemeenteraden het laatste woord. Het eindvoorstel voor het definitieve Koersdocument Oostflank kan dan naar verwachting door de raden van Oisterwijk en Tilburg worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen en projecten die al deze doelstellingen in de komende jaren gaan uitwerken.


Contactpersoon

 • Patrice Kuypers (projectleider gemeente Oisterwijk)
 • Telefoon: (013) 529 13 11